Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-05-22 14:50:22
Powrót do projektu

"Stół spotkań" na placu z fontanną przy trawniku w Parku im. JPII na wprost kościoła

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Mieszkańcy Ursynowa mogą spotykać się spotykać na otwartej przestrzeni publicznejprzy stołach na terenie placu publicznego, aby realizować potrzeby spotkań towarzyskich, kulturalnych, obywatelskich, edukacyjnych, obywatelskich debat, towarzyskich. Dostępne dla wszystkich grup wiekowych, osób niepełnosprawnych. Realizacja różnorodnych programów wokół stołu jednoczy obywateli w ulubionym miejscu dla wielu. Buduje . Grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, parafia, urząd mogą organizować spotkania, które budować będą więzi lokalne.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park Jana Pawła II

Istotne informacje o lokalizacjiFragmenty

Stoły i ławki na fragmentach placu pomiędzy trawnikiem a fontanną, równolegle do trawnika na długości 12 metrów stół, ławy w pobliżu, na wprost kościoła.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stół spotkań to mała architektura składająca się ze stołów oraz ław. Korzystać można całorocznie. Obiekt będzie dostępny dla ogółu mieszkańców non stop. Będą też organizowane imprezy kulturalne, edukacyjne, obywatelskie. Projekty zgłaszać mogą grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe. Ursynowskie towarzystwo społeczno-kulturalne deklaruje koordynacje imprez. Informacja o imprezach będzie ogólnodostępna m.in. Poprzez media lokalne. Dostępność dla wszystkich grup wiekowych, osób z niepełnosprawnością.

„Stół spotkań” to zestaw 3 - 4 ławek oraz 2 – 4 stołów. Dostępny będzie całorocznie dla wszystkich grup wiekowych.


Pełny opis projektu

Istniejące na placu ławki mają 196 cm długości i 67 cm szer., wykonane są z żeliwa pomalowanego na czarno z oparciami i siedziskami drewnianymi w kolorze brązowym, z oparciem bocznym żeliwnym. Proponowane ławki będą dostosowane do powyższych cech. Podobnie stoły. Długość stołów odpowiada długości ławek. Szerokość stołów 80 – 100 cm. Odstępy między ławkami (stołami) 60 – 80 cm.

Ostateczny kształt zagospodarowania przestrzeni, w tym liczba oraz wymiary ławek i stołów, materiał z jakiego zostaną wykonane oraz ich rozmieszczenie i sposób montażu do podłoża określi urząd.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stół spotkań to stół biesiadny lub scena na występ artystyczny, stół dyskusyjny, stół na wymianę rzeczy, książek, wymiana baby mama, stół gier, spotkań towarzyskich, jarmark świąteczny. Brakuje na Ursynowie miejsca spotkań w przestrzeni publicznej wśród dobrej, atrakcyjnej architektury. Stół spotkań to realizacja różnorodnych potrzeb budujący więzi lokalnedyskusyjny, spotkań towarzyskich, stół do gier, lokalnych wydarzeń jak święto placu z fontanną.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Stół: 4 sztuki x 7 380,00 zł brutto = 29 520 zł (długość jednego stołu 300 cm, szerokość 120 cm) Ławy (szerokość: 30 cm, długość: 300 cm): 2 091,00 x 2 sztuki = 4 182,00 zł Tablica informacyjna: 2 706,00 zł (zgodnie z wyceną producenta stołu, który znajdował się na Placu Defilad, gablota zewnętrzna aluminiowa otwierana od góry, z możliwością używania magnesów, 100 x 100 cm, w konstrukcji drewnianej nawiązującej do pozostałych elementów – stołu i ław) ... sztuki x.......... zł brutto = ...... zł

Ławki ... x 4 sztuki = ....... zł

Podane wyżej ceny zawierają podatek VAT i obejmują koszty transportu i montażu do podłoża. Przyłącze elektryczne - rezygnacja


Całkowity koszt projektu: 36 4080,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

konserwacja (m.in. impregnacja elementów małej architektury), mycie, ewentualne usuwanie graffiti, drobne naprawy)


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki