Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-05-24 12:14:24
Powrót do projektu

"Stół spotkań" na placu z fontanną przy trawniku w Parku im. JPII na wprost kościoła

status: Trwa ocena


Mieszkańcy mogą spotykać się przy stołach na terenie placu publicznego, aby realizować potrzeby spotkań towarzyskich, kulturalnych, obywatelskich, edukacyjnych. Grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, parafia, urząd mogą organizować spotkania, które budować będą więzi lokalne.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park Jana Pawła II

Istotne informacje o lokalizacji

Stoły i ławki na fragmentach placu pomiędzy trawnikiem a fontanną, równolegle do trawnika, na wprost kościoła.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

„Stół spotkań” to zestaw 3 - 4 ławek oraz 2 – 4 stołów. Dostępny będzie całorocznie dla wszystkich grup wiekowych.


Pełny opis projektu

Istniejące na placu ławki mają 196 cm długości i 67 cm szer., wykonane są z żeliwa pomalowanego na czarno z oparciami i siedziskami drewnianymi w kolorze brązowym, z oparciem bocznym żeliwnym. Proponowane ławki będą dostosowane do powyższych cech. Podobnie stoły. Długość stołów odpowiada długości ławek. Szerokość stołów 80 – 100 cm. Odstępy między ławkami (stołami) 60 – 80 cm.

Ostateczny kształt zagospodarowania przestrzeni, w tym liczba liczbę oraz wymiary ławek i stołów, materiał z jakiego zostaną wykonane oraz ich rozmieszczenie i sposób montażu do podłoża określi urząd.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stół spotkań to stół dyskusyjny, spotkań towarzyskich, stół do gier, lokalnych wydarzeń jak święto placu z fontanną.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychStół

Ławki: ... sztuki x.......... zł brutto = ...... zł Ławki ... x 4 sztuki = ....... 4 sztuki: 3 200,00 zł

Stoły: 2 lub 4 sztuki w zależności od długości stołu: 4 370,00 zł

Razem: 7 570,00

Podane wyżej ceny zawierają podatek VAT i obejmują koszty transportu i montażu do podłoża.


Całkowity koszt projektu: 07 570,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

konserwacja (m.in. impregnacja elementów małej architektury, mycie, ewentualne usuwanie graffiti, drobne naprawy)


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki