Koordynator w dzielnicy Praga-Północ - zmiany z 2017-03-21 13:40:21
Powrót do projektu

Rewitalizacja trawnika ,dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej

status: Zgłoszony


Posadzenie drzew i rewitalizacja trawnika , ustawienie ławek ,koszy na psie odchody oraz tabliczek informacyjnych na terenach zielonych po północnej stronie ulicy Białostockiej na wysokości ulic Nieporęckiej i Tarchomińskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0463285446167
szerokość geograficzna: 52.2567560316085

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Północna strona ulicy Białostockiej w okolicy ul .Nieporęckiej i Tarchomińskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Północna strona ulicy Białostockiej, rozległy teren zielony ciągnący się wzdłuż drogi dla rowerów, na odcinku wzdłuż budynku nr 9


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich osób w niej przebywających w tym mieszkańców okolicy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada utworzenie enklawy zieleni wzdłuż ul Białostockiej po jej północnej stronie.

Pierwszym elementem projektu jest rewitalizacja trawnika zwłaszcza skrajnych partii przy chodnikach i wjazdach, dosadzenie drzew wzdłuż ulicy Białostockiej na rozległym terenie zielonym wzdłuż drogi dla rowerów i chodnika

Posadzenie 15 drzew w formie szpalerowych nasadzeń, na istniejących trawnikach, w odstępach 8-10 m, w doborze gatunkowym zgodnym z roślinnością typowa dla Warszawy. Zastosować należy gatunki niewymagające, odporne na warunki miejskie i mróz. Dobór roślin harmonizujący niż istniejącą zielenią. Sposób posadzenia powinien umożliwić pielęgnację murawy pośród nasadzeń.Dzięki szpalerowi drzew ulica i droga dla rowerów wyglądać będą lepiej i przyjemniej, powstanie miejscowa enklawa zieleni pozwalająca na odpoczynek przechodniom i mieszkańcom, zaś drzewa ograniczać będą hałas i oczyszczać powietrze, ponadto dadzą cień i schronienie dla ptaków. Szpaler drzew stanowić również będzie osłonę przed niekorzystnym wpływem wzmagającego się ruchu ulicznego w ulicy Białobrzeskiej. Wskazane jest zastosowanie następujących gatunków odpornych i łatwych w utrzymaniu:

Lipa drobnolistna

Jarząb pospolity

Klon kulisty

Drugim elementem projektu jest uporządkowanie i organizacja przestrzeni rekreacyjnej i terenu zieleni poprzez ustawienie dwóch ławek typu parkowego dwóch koszy na psie odchody oraz ustawienie tabliczek informujących o potrzebie usuwania nieczystości pozostających po wyprowadzanych psach i o potrzebie poszanowania zieleni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dodatkowe drzewa i zadbany trawnik poprawia estetykę, dadzą cień i schronienie dla ptaków, zatrzymają więcej wody, stworzą enklawę zieleni i miejsce do rekreacji dzięki ustawionym ławkom. Montaż koszy oraz ustawienie tabliczek informacyjnych ułatwią utrzymanie porządku i czystości na tym terenie, co poprawi komfort mieszkańców i przechodniów oraz poprawi ogólny wizerunek tej części miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzewa: 1275030 000,00 zł.

Rekultywacja trawnika: 3000,00 zł. (tylko skrajne partie wymagające rekultywacji)

Ławki: 3000,00 zł.

Kosze na odchody psów: 1500,00 zł.

Tabliczki „szanuj zieleń”: 500,00 zł.

Tabliczki „sprzątnij po swoim pupilu”: 500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 21 25038 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie drzew i trawnika oraz opróżnianie koszy.
Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki