slacek - zmiany z 2017-01-27 09:30:27
Powrót do projektu

Młodzi Bielańczycy

status: Trwa ocenaZgłoszony


Projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół. Cel: poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców Bielan na temat własnej dzielnicy, budowanie świadomości lokalnej, kształtowanie proaktywnych postaw obywatelskich i tworzenie więzi z Bielanami. Projekt przewiduje: zajęcia edukacyjne, pracę twórczą, działania grup projektowych i stworzenie kompendium Młodego Bielańczyka.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.946893692016695393180847168
szerokość geograficzna: 52.2799913689445926715281179726

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Piaski, Chomiczówka, Stare Bielany, Słodowiec Kochanowskiego 8

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 293, im. J. Kochanowskiego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia grupowe ogólnodostępne. Rekrutacja na zajęcia – poprzez stworzoną na cele projektu stronę internetową. Kompendium Młodego Bielańczka - strona internetowa, o charakterze edukacyjnym dla wszystkich internautów, zawierająca efekty pracy twórczej i dydaktycznej uczestników – również ogólnodostępna.


Pełny opis projektu

Projekt o charakterze edukacyjno-kulturalnym, pozainwestycyjnym, lokalny.Tytuł: „Młodzi Bielańczycy”Adresaci: Projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół.Miejsce realizacji zajęć grupowych: Szkoła Podstawowa nr 293, im. J. Kochanowskiego.Cel: poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców Bielan na temat własnej dzielnicy, budowanie świadomości lokalnej, kształtowanie proaktywnych postaw obywatelskich i tworzenie więzi z Bielanami. Projekt przewiduje: zajęcia edukacyjne, pracę twórczą, działania grup projektowych i stworzenie kompendium Młodego Bielańczyka (strona internetowa zawierająca mini-przewodniki i galerie prac).Zakres merytoryczny: historia Bielan i wiedza o dzisiejszych Bielanach oczami młodych mieszkańców (ważne miejsca na mapie historyczno-kulturalnej w dzielnicy, instytucje, przestrzenie przyrodniczo-rekreacyjne, fundamenty tożsamości mieszkańców Bielan).Metodyka: odkrywanie przez tworzenie, uczestniczenie i projektowanie.Forma działań w ramach projektu:

1. Zorganizowane cykliczne zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz możliwe wycieczki plenerowe, pozwalające na poznanie Bielan dzisiejszych i dawnych.

2. Tworzenie przez młodych i dla młodych mieszkańców: prac plastycznych, mini-przewodników, reportaży i innych nośnych form.

3. Działania edukacyjne oparte o program merytoryczny opracowany specjalnie na ten cel z myślą o młodych odbiorcach.Na zakończenie uczestnik:

- poznał ogólną historię Bielan,

- przybliżył sobie ogólną wiedzę o współczesnych Bielanach,

- tworzył prace artystyczne na temat Bielan (zawierający opracowania i efekty pracy twórczej, np. wernisaż on-line),

- tworzył i relacjonował plany aktywnego spędzania czasu na Bielanach (kompendium Młodego Bielańczyka, zawierające stworzone przez uczestników programy rekreacyjno-edukacyjne i mini-prezentacje on-line).Format i kwestie organizacyjne: Forma zajęć w zamierzeniu dopasowana do 3 grup wiekowych (6-9, 10-12,13-15). Przewidziane: zajęcia wykładowo-interaktywne na sali, praca własna uczestników, przygotowywanie mini-prezentacji, programy krótkich wycieczek plenerowych. Wyprodukowanie w grupach zawartości strony internetowej (np. wernisaż prac plastycznych, cząstkowe programy odkrywania (na nowo) Bielan). Do rozważenia: produkowanie newnews-lettera on-line.Rekrutacja elektroniczna. Zajęcia dla uczestnika 2-godzinne, w trybie 1/miesiąc.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do bielańskich szkół uczęszcza obecnie ogółem ponad 7000 uczniów. W perspektywie kilku lat będą to dorośli obywatele i pełnoprawni członkowie lokalnych społeczności. Projektowi przyświeca idea poszerzania wiedzy i budowania tożsamości lokalnej, krzewienia w dzieciach i młodzieży postaw zaangażowania i współdziałania w celu tworzenia na rzecz innych.

Podsumowując: wychowujemy przyszłych proaktywnych, dbających o dzielnicę i świadomych swoich korzeni Bielańczyków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychUWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego. kwota szacunkowa działania 2000

- 2 000,00 zł - wynagrodzenie dla osób opracowujących program (przewodnik - 1000 PLN, warsawianista - 1000 PLN) 4000 1 000,00 zł, warsawianista - 1 000,00 zł).

- 4 000,00 zł -zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, gości na niektórych zajęciach (2 historyków - po 1000 PLN, 1 000,00 zł, 2 artystów - po 1000 PLN 1 000 zł - jednorazowa obecność na każdej z 6 równoległych grup) 3000 .

- 3 000,00 zł - wynagrodzenie dla koordynatora projektu, za działania związane z wdrożeniem projektu (uruchomienie procesu opracowania merytorycznego, powołanie zespołu autorów programowych, ustalenie składu zespolu zespołu realizującego i przygotowanie ich do realizacji, ustalenie warunków organizacyjnych do realizacji działań, koordynacja przygotowania materiałów, pomocy dydaktycznych itp).

- 60,00 zł - domena i hosting strony internetowej (I. Rok) 1000 rok).

- 1 000,00 zł - wynagrodzenie dla informatyka (działania w okresie styczeń-grudzień 20172018: stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wsparcie w administracji treścią.) 20280 ).

- 20 280,00 zł - instruktorzy realizujący zajęcia grupowe: 65 PLN ,00 zł stawka za godzinę lekcyjną 1 instruktora, liczba instruktorów na 20 osobową grupę: 2 osoby, liczba godzin lekcyjnych w skali całego projektu: 156. 1050

- 1 050,00 zł - koszt dozorcy w przypadku zajęć sobotnich w szkole (stawka 15 pln/godzinazł/godzina; 5 sobót po 4 godziny i 5 sobót po 3 godziny => 35 godzin łącznie na 10 sobót). 14307

- 1 4307,00 zł - koszt dodatkowych pomocy (artykuły biurowe, gadżety na podsumowanie projektu) 2000 .

- 2 000,00 zł - obsługa administracyjna i logistyczna (komunikacja i koordynacja): stawka mięsieczna 300 47697 SUMAmiesięczna 300 zł).Całkowity koszt: 47 697,00 złPowyższe stawki wynikają z informacji zaczerpniętych w szkole oraz orientacyjnych kosztów rynkowych. Zakładam, że trakcie weryfikacji projektu zostaną doprecyzowane stawki cząstkowe, oparte o doświadczenia Dzielnicy w realizacji projektów edukacyjnych z ubiegłych lat.


Całkowity koszt projektu: 47 697,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie domeny i hosting strony internetowej: 200 pln
Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • skan0063.pdf