slacek - zmiany z 2017-03-16 15:33:16
Powrót do projektu

Młodzi Bielańczycy

status: Zgłoszony


Projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół. Cel: poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców Bielan na temat własnej dzielnicy, budowanie świadomości lokalnej, kształtowanie proaktywnych postaw obywatelskich i tworzenie więzi z Bielanami. Projekt przewiduje: zajęcia edukacyjne, pracę twórczą, działania grup projektowych i stworzenie kompendium Młodego Bielańczyka.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9539318084717
szerokość geograficzna: 52.2671528117973

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Kochanowskiego 8

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 293, im. J. Kochanowskiego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia grupowe ogólnodostępne.

Rekrutacja na zajęcia – poprzez stworzoną na cele projektu stronę internetową.

Kompendium Młodego Bielańczka - strona internetowa, o charakterze edukacyjnym dla wszystkich internautów, zawierająca efekty pracy twórczej i dydaktycznej uczestników – również ogólnodostępna.

Informacja o projekcie oraz o rekrutacji na zajęcia będzie umieszczona na: stronie Dzielnicy oraz Facebooku Urzędu a także na Facebooku Bielańczyków.


Pełny opis projektu

Projekt o charakterze edukacyjno-kulturalnym, pozainwestycyjnym, lokalny.

Tytuł: „Młodzi Bielańczycy”

Adresaci: Projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczających do bielańskich szkół.

Miejsce realizacji zajęć grupowych: Szkoła Podstawowa nr 293, im. J. Kochanowskiego Cel: poszerzenie wiedzy młodych mieszkańców Bielan na temat własnej dzielnicy, budowanie świadomości lokalnej, kształtowanie proaktywnych postaw obywatelskich i tworzenie więzi z Bielanami. Projekt przewiduje: zajęcia edukacyjne, pracę twórczą, działania grup projektowych i stworzenie kompendium Młodego Bielańczyka (strona internetowa zawierająca mini-przewodniki i galerie prac).Zakres merytoryczny: historia Bielan i wiedza o dzisiejszych Bielanach oczami młodych mieszkańców (ważne miejsca na mapie historyczno-kulturalnej w dzielnicy, instytucje, przestrzenie przyrodniczo-rekreacyjne, fundamenty tożsamości mieszkańców Bielan).Metodyka: odkrywanie przez tworzenie, uczestniczenie i projektowanie.Forma działań w ramach projektu:

1. Zorganizowane cykliczne zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz możliwe wycieczki plenerowe, pozwalające na poznanie Bielan dzisiejszych i dawnych.

2. Tworzenie przez młodych i dla młodych mieszkańców: prac plastycznych, mini-przewodników, reportaży i innych nośnych form.

3. Działania edukacyjne oparte o program merytoryczny opracowany specjalnie na ten cel z myślą o młodych odbiorcach.Na zakończenie uczestnik:

- poznał ogólną historię Bielan,

- przybliżył sobie ogólną wiedzę o współczesnych Bielanach,

- tworzył prace artystyczne na temat Bielan (zawierający opracowania i efekty pracy twórczej, np. wernisaż on-line),

- tworzył i relacjonował plany aktywnego spędzania czasu na Bielanach (kompendium Młodego Bielańczyka, zawierające stworzone przez uczestników programy rekreacyjno-edukacyjne i mini-prezentacje on-line).Format i kwestie organizacyjne: Forma zajęć w zamierzeniu dopasowana do 3 grup wiekowych (6-9, 10-12,13-15) po 2 grupy w każdym przedziale wiekowym- razem 6 grup. Przewidziane: zajęcia wykładowo-interaktywne na sali, praca własna uczestników, przygotowywanie mini-prezentacji, programy krótkich wycieczek plenerowych. W każdej grupie zajęcie będzie prowadziło 2 instruktorów. Wyprodukowanie w grupach zawartości strony internetowej (np. wernisaż prac plastycznych, cząstkowe programy odkrywania (na nowo) Bielan). Do rozważenia: produkowanie new-lettera on-line.PODSUMOWANIE PROJEKTU

Cały program to 4 cykle zajęć stacjonarno-plenerowych, łącznie 9 spotkań, organizowanych raz na miesiąc.

W programie weźmie udział około 480 uczestników: do każdego cyklu warsztatowego rekrutowanych będzie 120 osób (6 grup po 20 osób).

Każdy cykl zajęć dedykowany jest nowej grupie i prowadzony jest na inny temat. Cykl zajęć składa się z 1-2 spotkań stacjonarnych i 1 plenerowego.

Czas trwania warsztatów stacjonarnych: 2 godziny lekcyjne, czas trwania warsztatów plenerowych: 4 godziny lekcyjne.

Projekt przewiduje równoległą pracę 6 grup, co oznacza łącznie 156 godzin lekcyjnych.

Na każdy cykl prowadzona jest odrębna rekrutacja.

Informacja o projekcie, możliwość zgłaszania się na wybrane cykle tematyczne, będą publikowane na stronie internetowej projektu, do której linki znajdą się m.in. na stronie Dzielnicy i SP 293.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do bielańskich szkół uczęszcza obecnie ogółem ponad 7000 uczniów. W perspektywie kilku lat będą to dorośli obywatele i pełnoprawni członkowie lokalnych społeczności. Projektowi przyświeca idea poszerzania wiedzy i budowania tożsamości lokalnej, krzewienia w dzieciach i młodzieży postaw zaangażowania i współdziałania w celu tworzenia na rzecz innych.

Podsumowując: wychowujemy przyszłych proaktywnych, dbających o dzielnicę i świadomych swoich korzeni Bielańczyków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- 2 000,00 zł - wynagrodzenie dla osób opracowujących program (przewodnik - 1 000,00 zł, warsawianista - 1 000,00 zł).

- 4 000,00 zł -zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, gości na niektórych zajęciach (2 historyków - po 1 000,00 zł, 2 artystów - po 1 000 zł - jednorazowa obecność na każdej z 6 równoległych grup).

- 3 900,00 zł - wynagrodzenie dla koordynatora projektu, za działania związane z wdrożeniem projektu (uruchomienie procesu opracowania merytorycznego, powołanie zespołu autorów programowych, ustalenie składu zespołu realizującego i przygotowanie ich do realizacji, ustalenie warunków organizacyjnych do realizacji działań, koordynacja przygotowania materiałów, pomocy dydaktycznych itp).- 10 msc x 6 godz/msc x 65 zł

- 60,00 zł - domena i hosting strony internetowej (rok).

- 1 000,00 zł - wynagrodzenie dla informatyka (działania w okresie styczeń-grudzień 2018: stworzenie i utrzymanie strony internetowej, wsparcie w administracji treścią).

- 20 280,00 zł - instruktorzy realizujący zajęcia grupowe: 65,00 zł stawka za godzinę lekcyjną 1 instruktora, liczba instruktorów na 20 osobową grupę: 2 osoby, liczba godzin lekcyjnych w skali całego projektu: 156.

- 560,00 zł - koszt 1 dozorcy w przypadku zajęć sobotnich w szkole (stawka 16 zł/godzina; 5 sobót po 4 godziny i 5 sobót po 3 godziny => 35 godzin łącznie na 10 sobót).

- 14 000,00 zł - koszt materiałów dydaktycznych (artykuły biurowe, gadżety na podsumowanie projektu).

- 700,00 zł - opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody)

- 800,00 zł - zakup środków czystości dla szkoły, w której realizowany jest projekt

- 600,00 zł - reklama: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp.Całkowity koszt: 47 900,00 złPowyższe stawki wynikają z informacji zaczerpniętych w szkole oraz orientacyjnych kosztów rynkowych. Zakładam, że trakcie weryfikacji projektu zostaną doprecyzowane stawki cząstkowe, oparte o doświadczenia Dzielnicy w realizacji projektów edukacyjnych z ubiegłych lat.


Całkowity koszt projektu: 47 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie domeny i hosting strony internetowej: 200 pln
Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • Młodzi Bielańczycy - budżet szacunkowy 2017.pdf
  • Młodzi Bielańczycy - budżet szacunkowy 2017.xlsx
  • Młodzi Bielańczycy - harmonogram.pdf
  • Młodzi Bielańczycy - kalkulator art biurowe.pdf