Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-05 14:34:05
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa

status: Zgłoszony


Podstawowe, klasyczne, czyli znane z innych miejsc, dla wszystkich dostępne, urządzenia do ćwiczeń w plenerze(sześć?), ustawione w miejscu możliwym do zaakceptowania ze względu na własność miasta.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Osiedle Koszyki, w obrębie Zieleniec u zbiegu ulic: Nowowiejska, Al. Niepodległości, Chałubińskiego, Al. Jerozolimskie, MarszałkowskaEmilii Plater i Wspólna, dz. ew. nr 56 z obrębu 5-05-01.

Istotne informacje o lokalizacji 1.

Zielony róg ulic Emilii Plater i Wspólnej, tzw. "psie pole", 2. Każde inne miejsce dawnego Ogrodu Pomologicznego, 3. Plac przed gmachem Politechniki (w obrębie ogrodzenia), też studenci!, 4. Wewnętrzny dziedziniec Politechniki (zielony!), wł. inne Publiczne, 5. Przejście z Wilczej na Piękną, wzdłuż płotu między Szkołą Podst. Nrl i przedszkolem (uczniowie!). Inne do uzgodnienia, dz. ew. nr 56 z obrębu 5-05-01.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W przypadku siłowni plenerowej, ustawionej w proponowanych miejscachproponowanym miejscu, zasady ogólnodostępności są oczywiste.


Pełny opis projektu

Mam bardzo osobisty stosunek do tego projektu. W 2014 r. składałam

już tę propozycję do BP, bez sukcesu w ostatecznym głosowaniu. Siłownia miała być uzupełnieniem placu zabaw na Skwerze Zaremba-Piorun, który nie powstał ze względu na garaż pod ziemią. Ponawiam moją prośbę, bo siłownia plenerowa w tej okolicy jest bardzo potrzebna z wielu względów. Przede wszystkim chciałabym bardziej usportowić mieszkańców tej części Śródmieścia. Wiem, że sąsiedzi z Koszyków ćwiczą na Placu Starynkiewicza tub na Polu Mokotowskim, ale mają do pokonania odległości, które mogą zniechęcić do uprawiania choćby takiego sportu „dla każdego". Niechby ćwiczyli u siebie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Oprócz przyczyny, którą już podałam, usportowienia mieszkańców Koszyków, co jest trudne przy dużej odległości do najbliższych siłowni plenerowych, chodzi także o zmianę wizerunku wskazanych przeze mnie miejsc. Skwerek na rogu Wspólnej i Emilii Plater to „psie pole". Tu - od rana do nocy „rządzą" amatorzy wysokoprocentowych trunków i głośnych zabaw. Mieszkam na Wspólnej od 36 lata i ciągle patrzę na to. Pora to zmienić. Dwie inne propozycje - Plac przed Politechniką czy przejście wzdłuż szkoły i przedszkola (Wilcza, Piękna) - to okazja do „uruchomienia" studentów i uczniów. Siłownia nie musi stać w parku, przez rok ćwiczyłam we francuskim Caen po drugiej stronie ulicy, gdzie wzdłuż chodnika stało 10 urządzeń. Tak też można postawić nasze urządzenia na Skwerze Zaremba-Piorun, w okolicy fontanny - wzdłuż Wspólnej i wzdłuż alejki biegnącej środkiem Skweru do „żyletkowa", gdzie stoją ławki. Jeśli można je tam postawić...


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt zgodny z cennikiem na stronie www.tw6ibudzet.um.warszawa.pl to 24.000-70.000 zł. I tego muszę się trzymać.

- projekt budowlano-wykonawczy kompleksu – 15 000,00 zł brutto

- nawierzchnia pod urządzeniami siłowni oraz nawierzchnia syntetyczna pod drążkami do podciągania – 80 000,00 zł brutto

- zakup i montaż wyposażenia–35 000,00 zł brutto, w tym:

• Zestaw twister z tablicą- 7 000,00 zł brutto

• Zestaw biegacz z tablicą- 6 000,00 zł brutto

• Zestaw orbitrek z tablicą- 6 000,00 zł brutto

• Zestaw wioślarz z tablicą – 8 000,00 zł brutto

• Zestaw krzesło do wyciskania z tablicą- 8 000,00 zł brutto

- podwójny drążek do ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała - 6 000,00 zł brutto

- projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniami BP- 3000,00 zł brutto

- ławki 2 sztuki, zakup i montaż- 3000,00 zł brutto

- oznaczenia BP (naklejki) – 300,00 zł bruttoCałkowity koszt projektu: 142 300,00 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 142 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy koszt rocznej eksploatacji – 3 500 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 3 500,00 zł

Załączniki