Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-02-03 14:37:03
Powrót do projektu

Zielony zakątek Klubu Sąsiedzkiego i Biblioteki Publicznej nr 14.

status: Zgłoszony Zorganizowanie miejsca


Proponujemy miejsce relaksu z książką i spotkań między sąsiedzkich oraz z książką na terenie zielonym zlokalizowanym na niezagospodarowanym terenie zielonym między budynkami Młynarską 35a ograniczona ulica Żytnią (między budynkiem przy Młynarskej 35a ograniczoną ulicą Żytnią na przedłużeniu ul. Szlenkierów). Postawienie wygodnych ławek, stolików stolika do gry np. w szachy, ustawienie leżaków, nasadzenia krzewów oraz kwiatów wraz z rekultywacją trawnika, ustawienie leżaków i stolików składanych. Wymiana zniszczonego fragmentu chodnika na kostkę brukową i uzupełnienie oświetlenia, kwiatów, rekultywację trawnika. Należałoby wymienić zniszczony fragmentu chodnika i uzupełnić oświetlenie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9700648487706
szerokość geograficzna: 52.2394692720028

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Młynarska 35a na przedłużeniu ul. Szlenkierów.

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zielony ograniczony ul. Żytnią, blokami Żytnia 48, 50 oraz blokiem przy ul. Młynarskiej 35a gdzie mieści się Klub Sąsiedzki i biblioteka publiczna nr 14 na przedłużeniu ul. Szlenkierów; dz. ew. 84/9 z obrębu 6-03-11.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren oraz mała architektura jak ławki, stoliki będzie ogólnodostępny dla mieszkańców okolicznych domów, dla czytelników biblioteki, uczestników imprez organizowanych przez Klub Sąsiedzki w dni powszednie oraz wolne od pracy. Leżaki będą dostępne w czasie godzin działalności Klubu Sąsiedzkiego.


Pełny opis projektu

Zorganizowanie miejsca relaksu i spotkań między sąsiedzkich, umożliwienie czytania książek, na terenie zielonym zlokalizowanym na niezagospodarowanym do tej pory terenie zielonym między budynkami Młynarską 35a ograniczona ul. Żytnią (na przedłużeniu ul. Szlenkierów). Przewidujemy postawienie wygodnych ławek, stolików do gry np. w szachy. Meble te stałyby na placyku wykonanym z trwałego podłoża kostka lub żwir wg proponowanego szkicu. Dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych traw oraz stworzenie skalniaków stworzyłyby przyjazne otoczenie dla relaksu. Rekultywacja istniejącej powierzchni trawnika z trawą z rolki oraz wystawienie leżaków i stolików składanych.

Dodatkowo przewidzieć należy postawienie śmietnika oraz tablicy informującej o zasadach korzystania z terenu. Proponujemy także wymianę zniszczonego fragmentu chodnika na kostkę brukową i uzupełnienie oświetlenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem proponujemy zainstalowanie kamery monitoringu Straży Miejskiej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W tej okolicy brakuje miejsca relaksu, spotkań między sąsiedzkich, możliwości czytania książek. Dlatego tez stworzenie przyjaznego otoczenia pozwoli na integrację mieszkańców, umożliwi odpoczynek ludziom starszym w bliskości ich miejsca zamieszkania. Uporządkowanie terenu pozwoli także na rozszerzenie działalności na zewnątrz Klubu Sąsiedzkiego oraz Biblioteki, np. imprezy dla dzieci, dorosłych i seniorów w przyjaznej i estetycznej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. projekt zieleni i małej architektury wraz z uzgodnieniami - 30000 zł,

2. rekultywacja trawnika - 300 m2 x 50 zł = 15000 zł,

3. wymiana chodnika z płytowego na kostkę Bauma oraz utwardzenie terenu - 150 m2 x 25000 zł/10 m2 = 37500 zł,

4. nasadzenie żywopłotów i uzupełnienie ubytków - 20 mb x 2300 = 46000 zł,

5. nasadzenie traw ozdobnych, kwiatów, łąki kwietna, skalniak - 150 m2 x 250 zł = 30000 zł,

6. ławki z oparciami - 2 szt. x 1500 zł = 3000 zł,

7. stoliki stałe z 4 siedziskami - 1 szt x 1500 zł = 3000 zł,

8. siedziska pojedyncze z oparciem - 13 szt x 800 zł = 9600 zł,

9. leżaki przenośne wzmocnione z logo Klubu - 10 szt x 250 zł - 2500 zł,

10. oświetlenie i monitoring - 20000 zł,

11. kosze na śmieci - 2 szt. x 550 zł = 1100 zł.


Całkowity koszt projektu: 166 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt sprzątania, oświetlenia, wody oraz konserwacji - 2000 zł/miesiąc


Całkowity koszt eksploatacji: 22 000,00 zł

Załączniki

  • img-131082109.pdf