Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-05-30 12:55:30
Powrót do projektu

Zielony zakątek Klubu Sąsiedzkiego i Biblioteki Publicznej nr 14.

status: Zgłoszony


Proponujemy miejsce relaksu z książką i spotkań między sąsiedzkich międzysąsiedzkich na terenie zielonym zlokalizowanym między budynkiem przy Młynarskej Młynarskiej 35a ograniczoną ulicą Żytnią na przedłużeniu ul. Szlenkierów. Postawienie ławek, stolika do gry np. w szachy, nasadzenia krzewów, kwiatów, rekultywację trawnika. Należałoby wymienić zniszczony fragmentu chodnika.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9700648487706
szerokość geograficzna: 52.2394692720028

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Młynarska 35a na przedłużeniu ul. Szlenkierów.

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zielony ograniczony ul. Żytnią, blokami Żytnia 48, 50 oraz blokiem przy ul. Młynarskiej 35a gdzie mieści się Klub Sąsiedzki i biblioteka publiczna nr 14 na przedłużeniu ul. Szlenkierów; dz. ew. 84/9 z obrębu 6-03-11.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • integracja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren oraz mała architektura jak ławki, stoliki będzie ogólnodostępny dla mieszkańców okolicznych domów, dla czytelników biblioteki, uczestników imprez organizowanych przez Klub Sąsiedzki w dni powszednie oraz wolne od pracy. Leżaki będą dostępne w czasie godzin działalności Klubu Sąsiedzkiego.


Pełny opis projektu

Proponujemy zorganizowanie miejsca relaksu i spotkań między sąsiedzkich, umożliwienie czytania książek, na terenie zielonym zlokalizowanym na niezagospodarowanym do tej pory terenie zielonym między budynkami Młynarską 35a ograniczoną ulicą Żytnią (na przedłużeniu ul. Szlenkierów). Przewidujemy postawienie wygodnych ławek, stolików do gry np. w szachy. Meble te stałyby na placyku wykonanym z trwałego podłoża kostka lub żwir wg proponowanego szkicu. Utworzenie zieleni w postaci wysp traw ozdobnych i bylin, z wymianą ziemi i korowaniem oraz opalikowaniem wokół wysp stworzyłyby przyjazne otoczenie dla relaksu. Dodatkowo przewidzieć należy postawienie śmietnika oraz tablicy informującej o zasadach korzystania

z terenu. Proponujemy także wymianę zniszczonego fragmentu chodnika na kostkę brukową.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W tej okolicy brakuje miejsca relaksu, spotkań między sąsiedzkich, możliwości czytania książek. Dlatego tez stworzenie przyjaznego otoczenia pozwoli na integrację mieszkańców, umożliwi odpoczynek ludziom starszym w bliskości ich miejsca zamieszkania. Uporządkowanie terenu pozwoli także na rozszerzenie działalności na zewnątrz Klubu Sąsiedzkiego oraz Biblioteki, np. imprezy dla dzieci, dorosłych i seniorów w przyjaznej i estetycznej okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Projekt zieleni i małej architektury wraz z uzgodnieniami

30 000 zł

2. Rekultywacja trawnika wraz z posianiem trawy i opalikowaniem

~300 m2* 50 zł = 15000 zł

3. Utwardzenie terenu kostką Bauma

50 m2 *25000zł/100 m2=12500 zł

4. Nasadzenia żywopłotów i uzupełnienie ubytków

20 mb*2300=46000 zł

5. Nasadzenia traw ozdobnych, kwiatów, bylin rabaty z opalikowaniem

120m2 *350 zł=42000,00 zł

6. Ławki z oparciami (z montażem)

2 szt *3115,00 zł=6230,00 zł

7. Siedziska pojedyncze z oparciem (z montażem)

5 szt *1800,00zł= 9000,00 zł

8. Ławki bez oparcia (z montażem)

1szt *2000,00 zł=2000,00 zł

9. kosze na śmieci (z montażem)

2szt* 1050zł= 2100 ,00 zł

10. Tabliczka informacyjna 600*910 mm wraz ze słupkiem (z montażem)

1 szt* 890,00= 890,00 zł

11. Tabliczki z trybikiem z logo „Zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego” umieszczona na każdej z ławek

9szt* 98,00 zł = 880 zł


Całkowity koszt projektu: 166 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt sprzątania, wody oraz konserwacji - 1000 zł/miesiąc


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki

  • img-131082109.pdf