Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2017-04-18 11:47:18
Powrót do projektu

Skwer "Perkuna"

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Niewielki skwer przy ul. Perkuna- 200m od skrzyżowania z ul. Fieldorfa. Teren do uporządkowania. Projekt zakłada zasianie trawy, posadzenie ozdobnych krzewów postawienie koszy na śmieci, ławeczek kamiennego stolika Wytyczenie żwirowych alejek

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Perkuna dz.ew. 35 z obrebu 3-05-23 załącznik nr z mapką sytuacyjną

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Perkuna niedaleko skrzyżowania z ul. Fieldorfa cz. działki ewid. 35 z obrębu 3-05-23 między wejściem do WM Trzy Wieże przy przy ul. Ostrobramskiej 83 a WM Perkuna 78 Działka nalezy do m.st. Warszawy o pow. ok 350 m2


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

miejsce ogólnodostepne bezpłatne dostepne przez cały rok na świeżym powietrzu


Pełny opis projektu

Ul.Perkuna jest typowa ulica osiedlową obsługującą komunikację bloków przy ul Ostrobramskiej i Perkuna na odcinku miedzy ul Fieldorfa a Centrum Handlowym Promenada Przedmiotowy skwer jest w bezposrednim sąsiedztwie wspólnot mieszkaniowych Trzy Wieże i Perkuna 78 oraz Przychodnia Magodent Po drugiej stronie ulicy jest kompleks ogródków działkowych zamkniętych dla mieszkańców Obecnie skwer jest zaniedbany i zapuszczony. Na ulicy brakuje ławek i koszy na śmieci. Jest to idealne miejsce dla małej osiedlowej przestrzeni zielonej która mogłaby służyć zarówno okolicznym mieszkańcom jak i pacjentom przychodni. Posianie trawy zasadzenie ozdobnych krzewów zagospodarowanie istniejącej zieleni postawienie ławek koszy na śmieci i kamiennego stolika np z szachownica zostałoby przyje tez zadowoleniem przez lokalna społeczność.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brakuje zagospodarowanego zieleńca. Dotychczas funkcjonujący skwer jest zaniedbany. Dwie wygodne ławki z oparciem sa oczekiwane zarówno przez seniorów jak i rodziców z dziecmi


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada zagospodarowania - 2500 zł

Urządzenie trawnika 300m2 300 m2 x 20 zł - 6000 zł

Nasadzenie krzewów ozdobnych 6000 zł (w tym ew. żywopłoty)

Ławki z montażem 3 szt x 1000 zł = - 3000 zł kosze

Kosze na smieci śmieci z daszkiem 3 szt x 500 1000 1500 - 3000 kamienny

Kamienny stolik z szachownicą 2000 (zestaw) - 6 500


Całkowity koszt projektu: 21 27 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzatania i konserwacj 1000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • skan.pdf