mdrabarek - zmiany z 2017-04-24 13:11:24
Powrót do projektu

Chrońmy jerzyki i wróble na Sielcach i Czerniakowie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc dogodnych do gniazdowania jerzyków i wróbli - poprzez zamówienie i zawieszenie na ścianach kilku - kilkunastu budynków 100 skrzynek lęgowych dla tych ptaków.

Ich liczebność systematycznie spada w mieście - stąd konieczna jest ich ochrona.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04255589452805042555894528
szerokość geograficzna: 52.2012915682549162012915682549

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

cały rejon 3 - w miejscach zabudowanych

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizację dotyczą budynków własności komunalnych, w tym mieszkalnych rejonu 7, które zostaną wybrane do realizacji projektu na podstawie opinii ornitologa oraz uzgodnień z ich administratorami.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skrzynki i ptaki w nich gniazdujące (wróble i jerzyki) będą dobrze widoczne z ziemi, skąd można bez przeszkód obserwować zachowanie ptaków. Miejsca obserwacji będą więc ogólnodostępne dla publiczności - gdyż nie są to tereny zamknięte. Wróble można obserwować przy skrzynkach praktycznie przez cały rok, zaś jerzyki - od początku maja do połowy sierpnia. Ptaki te są mało płochliwe i można je dostrzec bez użycia lornetki.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup i rozwieszenie na ścianach zewnętrznych kilku - kilkunastu budynków własności komunalnej (np. szkoły, budynki mieszkalne) 100 skrzynek (jedno komorowych) lęgowych dla jerzyków, zajmowanych również przez wróble. Rozwieszenie skrzynek nastąpi po dokonaniu uzgodnień z administratorami obiektów które zostaną wskazane przez Miasto dla zawieszenia skrzynek. Rozmieszczenie skrzynek będzie przedstawione na przygotowanej wcześniej ekspertyzie ornitologa, która wskaże dokładna lokalizację skrzynki na ścianie budynku. Przy wyborze miejsc zawieszeni skrzynek dla jerzyków będą brane pod uwagę: wymogi bezpieczeństwa publicznego brak uciążliwości dla użytkowników nieruchomości, preferencje ptaków w wyborze miejsca do gniazdowania oraz dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków z ziemi - z miejsc ogólnodostępnych.

Do instalacji skrzynek zostanie użyty koszowy podnośnik samochodowy lub też zostanie wykorzystana praca alpinisty. Projekt powinien zostać zrealizowany w I kwartale 2018 r aby wróble i jerzyki zajęły skrzynki na gniazdowanie jeszcze tego samego roku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jerzyki i wróble zasiedlają od lat zabudowę Warszawy, lecz ich liczebność w mieście systematycznie spada. Swoją obecnością nie powodują uciążliwości sanitarnych.

Jerzyk ogranicza w środowisku plagę owadów krwiopijnych, zaś wróbel karmi pisklęta owadami - szkodnikami zieleni miejskiej.

Pracę przy ocieplaniu ścian budynków redukuje pule miejsc dogodnych do gniazdowania tych gatunków, które zasługują na czynną ochronę.

Doświadczenia zebrane nt. stosowania skrzynek dla jerzyków rokują na pełny sukces zgłaszanego projektu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koszt zakupu 100 skrzynek drewnianych (daszek obity blachą) dla jeżyków i wróbli - 1 skrzynka - 65 zł, łącznie 6500 zł brutto.

2. Koszt sporządzenia ekspertyzy - na podstawie której zostaną wybrane budynki i miejsca zawieszenia skrzynek na ich ścianach - 1000 zł brutto.

3. Koszt pracy podnośnika samochodowego lub alpinisty - w celu przymontowania skrzynek na ścianach budynku - 1 godz. 150 zł brutto - 60 godzin - 9000 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 16 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie skrzynek sprowadza się do ich okresowej (raz na 3 lata) kontroli trwałości i umocowania na ścianie. Kontrola taka będzie kosztowała ok 9000 zł brutto, co daje 3000 zł brutto na 1 rok.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki