Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 09:13:22
Powrót do projektu

OŚWIETLENIE STREET WORKOUT KOMORSKA/OSTROBRAMSKA

-

status: Zgłoszony


A

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

A

Istotne informacje o lokalizacji

A


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

A


Pełny opis projektu

A


Uzasadnienie dla realizacji projektu

A


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

A


Całkowity koszt projektu: 10 0000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki