Autor projektu - zmiany z 2018-01-17 22:11:17
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Południowym.

status: Zgłoszony
p


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie polepszone poprzez doświetlenie odpowiednimi lampami LED.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ulice Ursynowa 1.ul. Mielczarskiego X Ekologiczna - 2 przejścia

2.ul. Mielczarskiego x Na Przyzbie - 3 przejścia

3.ul. Ekologiczna x Pod Strzechą - 4 przejścia

4.ul. Na Przyzbie x Pod Lipą - 2 przejścia

5.ul. Na Przyzbie x Pod Strzechą

Istotne informacje o lokalizacji

p

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzie ZDM.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

p

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są niedokładnie doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.1.ul. Mielczarskiego X Ekologiczna - 2 przejścia

2.ul. Mielczarskiego x Na Przyzbie - 3 przejścia

3.ul. Ekologiczna x Pod Strzechą - 4 przejścia

4.ul. Na Przyzbie x Pod Lipą - 2 przejścia

5.ul. Na Przyzbie x Pod Strzechą


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci oraz osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

p

Koszt projektu 15 000 zł

Jednostkowy koszt oświetlenia LED 45 000 zł

12 x 45 000 = 540 000 zł


Całkowity koszt projektu: 100 555 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

p

Zużycie energii, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 15 000,00 zł

Załączniki