Autor projektu - zmiany z 2018-01-17 21:08:17
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym

status: Zgłoszony
p


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie polepszone poprzez doświetlenie odpowiednimi lampami LED.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

p 1.ul. Zaorskiego 2

2.ul. Surowieckiego przy budynku Romera 10

3.ul. Herbsta przy przystanku Dunikowskiego 02

4.ul. Janowskiego przy budynku Dunikowskiego 11

5.ul. Janowskiego 2

Istotne informacje o lokalizacji

1.ul. Zaorskiego 2

2.ul. Surowieckiego przy budynku Romera 10

3.ul. Herbsta przy przystanku Dunikowskiego 02

4.ul. Janowskiego przy budynku Dunikowskiego 11

5.ul. Janowskiego 2


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

p

Całkowita ogólnodostępność


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są niedokładnie doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.1.ul. Zaorskiego 2

2.ul. Surowieckiego przy budynku Romera 10

3.ul. Herbsta przy przystanku Dunikowskiego 02

4.ul. Janowskiego przy budynku Dunikowskiego 11

5.ul. Janowskiego 2


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci oraz osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

p

Koszt projektu 6 000 zł

Jednostkowy koszt oświetlenia LED 45 000 zł

5 x 45 000 zł = 225 000 zł


Całkowity koszt projektu: 100 231 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

p

Koszt energii, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 6 000,00 zł

Załączniki