Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-05 09:35:05
Powrót do projektu

Stop smog. Likwidacja wszystkich progów zwalniających i słupków zmuszających kierowców do niepotrzebnego hamowania i przyspieszania.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Likwidacja wszystkich progów zwalniających, legalnych i nielegalnych. Likwidacja wszystkich słupków.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cały Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

cały Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Jak wszyscy to wszyscy, babcia też!


Pełny opis projektu

Likwidacja wszystkich progów zwalniających, legalnych i nielegalnych. Likwidacja wszystkich słupków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Smog się bierze głównie z spalin aut i pyłu z klocków hamulcowych. Progi zwalniające są bardzo ważną przyczyną powstawania smogu na osiedlach mieszkaniowych. Ich czas musi się skończyć!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000

Autor projektu wykazał całkowity koszt wykonania projektu na poziomie 1000,00 zł, co zupełnie nie odzwierciedla faktycznych kosztów wykonania prac związanych z opracowaniem projektów i ich wdrożenie (np. likwidacja progu spowalniającego z odtworzeniem nawierzchni i zmianą organizacji ruchu, szacunkowy koszt 15 tys. zł)


Całkowity koszt projektu: 1 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżące utrzymanie i konserwacja nawierzchni i oznakowania.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki