Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-02-19 13:54:19
Powrót do projektu

Tężnia Magdalenka na Kabatach

status: Zgłoszony
4


Projekt obejmuje tężnię solankową w formie podłużnej konstrukcji oraz infrastrukturę umożliwiająca korzystanie z inhalacji.W skład infrastruktury wchodzą: ławki, oświetlenie, ogrodzenie, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery oraz dojście.

Tężnia to drewniana konstrukcja średnica ok. 6 m ,wysokości ok.6,5 m .Obłożona jest gałązkami z tarniny,które skrywają specjalną pompę z obiegiem zamkniętym.Pompa wypełniona jest solanką o dużej zawartości jodu.Solanka spływając z góry a zarazem rozbijając się o gałązki tarniny tworzy mgiełkę idealną do inhalacji.Tężnię projektuje i wykonuje w całości konkretny wykonawca wybrany w przetargu.Dookoła tężni ustawione będą ławki dla osób korzystających z inhalacji. Ławki i tężnia zadaszyć i zamknąć kopułą, z możliwością otwierania. Teren należy ogrodzić i zamykać na noc oraz na zimę. Postawiona zostanie też tablica informująca o wskazaniach i przeciwwskazaniach do inhalacji, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.Potrzebne będzie także dodatkowe oświetlenie.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

4 Lokalizacja, Kabaty, rejon ul. Zaruby, po jedej lub drugiej stronie, lub w parku koło tesco.

Istotne informacje o lokalizacji

4

72/17 72/11 72/8

74/8

78/6 78/7

82/16 81/2


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

4

Ogólnodostępny, dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje tężnię solankową w formie podłużnej konstrukcji oraz infrastrukturę umożliwiająca korzystanie z inhalacji.W skład infrastruktury wchodzą: ławki, oświetlenie, ogrodzenie, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery oraz dojście.

Tężnia to drewniana konstrukcja średnica ok. 6 m ,wysokości ok.6,5 m .Obłożona jest gałązkami z tarniny,które skrywają specjalną pompę z obiegiem zamkniętym.Pompa wypełniona jest solanką o dużej zawartości jodu.Solanka spływając z góry a zarazem rozbijając się o gałązki tarniny tworzy mgiełkę idealną do inhalacji.Tężnię projektuje i wykonuje w całości konkretny wykonawca wybrany w przetargu.Dookoła tężni ustawione będą ławki dla osób korzystających z inhalacji. Ławki i tężnia zadaszyć i zamknąć kopułą, z możliwością otwierania. Teren należy ogrodzić i zamykać na noc oraz na zimę. Postawiona zostanie też tablica informująca o wskazaniach i przeciwwskazaniach do inhalacji, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.Potrzebne będzie także dodatkowe oświetlenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mamy do czynienia z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza co powoduje szereg chorób cywilizacyjnych:nadciśnienie,astmę ,alergie czy choroby tarczycy. Niedawno w Warszawie było tak wysokie stężenie zanieczyszczeń ,że dzieciom i osobom chorym odradzano wychodzenie z domu a komunikacja miejska była bezpłatna aby zmniejszyć emisję spalin. Chcemy postawić w parku lub przy Ul. Zaruby tężnię solankową ,która przyczyni się do wytworzenia leczniczego mikroklimatu.

Godzina pobytu w tężni jest równoznaczna z trzydniowym pobytem nad morzem a inhalacje solankowe leczą choroby.

Najbliższa tężnia jest w Konstancinie,jest płatna a więc nie każdy może z niej skorzystać.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Tężnia (projekt i wykonanie) 230 000

2.10 ławek z oparciem po 400 zł 4 000

3. 2 kosze na śmieci po 200 400

4. Ogrodzenie z ozdobną bramą 16000

5. Tablica informacyjna 400

6. Stojak na rowery +latarnia 1 200

7. Chodnik + roboty ziemne 18 000

8. Zadaszenie 330 000 zł

9. Grzybek na zewnątrz włączany okresowo.

10. źródełko wody ożywionej 5 000

11. Toaleta z przebieralnią dla niemowląt 10 000.

12. Prąd.


Całkowity koszt projektu: 4650 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Tak, a jakże.15000 zł na sprzątanie,

25000 konserwację

30 000 uzupełnianie solanki tak by starczyła na cały rok


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki