Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2018-01-25 13:50:25
Powrót do projektu

CZYSTE POWIETRZE DLA TARGÓWKA MIESZKANIOWEGO - CZUJNIK STĘŻENIA PYŁÓW

status: Zgłoszony


Projekt zakłada umieszczenie czujnika w dogodnej lokalizacji na terenie Osiedla Targówka Mieszkaniowego. Czujnik jest częścią niezależnej sieci czujników jakości powietrza. Po zamontowaniu na zewnątrz budynku mierzy jakość powietrza i wyświetla wyniki on-line na stronie internetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z mieszkańców może sprawdzić, jaka jest jakość powietrza w jego okolicy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0707688331604
szerokość geograficzna: 52.283544680348

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Siedziba Rady Osiedla Zacisze

Istotne informacje o lokalizacji

dogodna lokalizacja na Targówku Mieszkaniowym


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępny online 24 godziny na dobę.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie czujnika w dogodnej lokalizacji na terenie Osiedla Targówka Mieszkaniowego. Czujnik jest częścią niezależnej sieci czujników jakości powietrza. Po zamontowaniu na zewnątrz budynku mierzy jakość powietrza i wyświetla wyniki on-line na stronie internetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z mieszkańców może sprawdzić w stanie rzeczywistym, jaka jest jakość powietrza w jego okolicy. Pomoże to zlokalizować to faktyczne źródła zanieczyszczenia powietrza w naszej dzielnicy. Buduje to również poczucie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość powietrza na Targówku.

Czujnik taki funkcjonuje już na Osiedlu Wilno.

Mapa dotychczasowo uruchomionych czujników

http://www.looko2.com/heatmap.php


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzielnicy Targówek mamy problem smogu. Czujnik pomoże zlokalizować jego źródło. Obecnie w doniesieniach prasowych obwiniani są mieszkańcy Zacisza. Niewiele osób zauważa olbrzymie korki, jakie zaczynają nękać naszą dzielnicę. Do tego dochodzą badania, które wskazują, że stężenie pyłów na Zaciszu jest większe latem (sic!). W związku z tym domniemania, iż to mieszkańcy Zacisza się ogrzewają, są chybione. Nie twierdzę, że takie zjawisko nigdy nie miało miejsca. Jednak jest pewne, iż główne źródło zanieczyszczeń powietrza ma inne pochodzenie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

650 zł - koszt czujnika

1400 zł - koszt internetu

1000 zł - instalacja czujnika wraz z podłączeniem do internetu


Całkowity koszt projektu: 3 050,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

100 zł na miesiąc (opłata za łącze internetowe)


Całkowity koszt eksploatacji: 1 200,00 zł

Załączniki