Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 14:03:22
Powrót do projektu

Jedna lampa pod mostem.

status: Zgłoszony


Montaż jednej lampy pod mostem Łazienkowskim nad nowym ciągiem pieszo-rowerowym. Lampa ma być podłączona do linii energetycznej mostu, a nie rzędu lampek parkowych na Cyplu Czerniakowskim.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.044457703828810444577038288
szerokość geograficzna: 52.224399273327782243992733278

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cypel Czerniakowski pod mostem Łazienkowskim, nad ciągiem pieszo-rowerowym, na zakończeniu kładek pieszo rowerowych

Istotne informacje o lokalizacji

Cypel Czerniakowski pod mostem Łazienkowskim, nad ciągiem pieszo-rowerowym, na zakończeniu kładek pieszo rowerowych. Obręb 50611 działka 5/2.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ciąg pieszo-rowerowy pod mostem Łazienkowskim jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Montaż jednej lampy pod mostem Łazienkowskim nad nowym ciągiem pieszo-rowerowym. Lampa ma być podłączona do linii energetycznej mostu, a nie rzędu lampek parkowych na Cyplu Czerniakowskim. Zapewni to działające oświetlenia, ponieważ lampki będące w władaniu Zarządu Zieleni nie są włączane w okresie jesienno-zimowym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na ciągu pieszo-rowerowym pod mostem Łazienkowskim jest bardzo ciemno, a odbywa się tam i ruch pieszy i rowerowy. O ile rowery w większości mają oświetlenie, o tyle piesi mieć takiego nie muszą, ale przez to są niewidoczni. ciemność Ciemność w tym miejscu jest niebezpieczna.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 oprawa + wysięgnik - 1000 zł

kabel, robocizna - 500 zł


Całkowity koszt projektu: 1 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

300 zł zasilanie


Całkowity koszt eksploatacji: 300,00 zł

Załączniki

  • ciemność.JPG
  • miejsce zamontowania lampy.JPG