Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-16 15:49:16
Powrót do projektu

Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W ramach projektu zostanie zakupiony elektroniczny system do głosowań jawnych, który będzie stosowany w Radzie Dzielnicy Ursynów. Wyniki imienne głosowań naszych radnych będą dostępne w internecie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0459074378014
szerokość geograficzna: 52.148734424775

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al KEN 61

Istotne informacje o lokalizacji

Instytucja publiczna


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • demokracja lokalna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • Obywatele Ursynowa

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dzięki zakupowi elektronicznego systemu do głosowań, jego użytkowaniu podczas głosowań w Radzie Dzielnicy Ursynów i publikowaniu wyników imiennych głosowań na stronie internetowej www.ursynow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej zwiększy się dostępność wszystkich mieszkańców do wiedzy o działalności ich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy Ursynów. W tym konkretnym przypadku wiedzą tą będzie sposób zachowania się naszych radnych podczas głosowań jawnych.

Projekt spełnia zasadę ogólnodostępności, ponieważ efekty zakupu systemu będą dostępne dla ogółu mieszkańców (podczas transmisji internetowych, na stronie internetowej www.ursynow.pl, w BIP).


Pełny opis projektu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W ramach tej jawności mieści się prawo do informacji na temat tego, w jaki sposób poszczególni radni głosują nad projektami uchwał, stanowiskami i w innych głosowaniach (z wyłączeniem głosowań, które zgodnie z prawem mają charakter tajny). Dziś mieszkańcy Ursynowa mogą łatwo uzyskać tego typu wiedzę o głosowaniach radnych w Radzie m.st. Warszawy, a także o głosowaniach posłów. Niestety, nie mogą uzyskać tego typu wiedzy o aktywności radnych w Radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.Przepisy prawne regulujące sposób głosowania w Radzie m.st. Warszawy (gdzie działa elektroniczny system do głosowania już od kadencji 2006-2010) i w Radzie Dzielnicy Ursynów są bliźniacze. W związku z tym należy przyjąć, że brak jest przeciwwskazań prawnych dla wprowadzenia takiego systemu na poziomie dzielnicy.

Również istnieją na rynku różne możliwości techniczne zarówno do przeprowadzania samej czynności głosowania, jak i późniejszego umieszczania wyników imiennych głosowań jawnych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.W ramach projektu proponuję zakup prostego elektronicznego systemu do głosowań jawnych, który będzie spełniał następujące funkcjonalności:

- radni będą otrzymywać bezprzewodowe terminale do głosowania (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, sprawdzanie obecności) - terminale będą przypisane do radnych lub radni będą się w tych terminalach w jakiś sposób autoryzować (np.kartą)

- system będzie zarządzany z komputera obsługiwanego przez pracowników urzędu obsługujących posiedzenia Rady Dzielnicy

- na ekranie w sali posiedzeń, na monitorze prowadzącego obrady oraz w transmisji online - będą wyświetlane bezpośrednio po głosowaniu wyniki zbiorcze oraz wyniki imienne

- wyniki głosowań będą mogły być w łatwy sposób i niezwłocznie po zakończeniu obrad umieszczone na stronie internetowej www.ursynow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W ramach tej jawności mieści się prawo do informacji na temat tego, w jaki sposób poszczególni radni głosują nad projektami uchwał, stanowiskami i w innych głosowaniach (z wyłączeniem głosowań, które zgodnie z prawem mają charakter tajny). Realizacja projektu spowoduje, że mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób głosują ich reprezentanci w Radzie Dzielnicy Ursynów. Dzięki temu zwiększy się jawność lokalnego życia publicznego oraz wzmocni demokracja na szczeblu dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) Zakup terminala do głosowania - 28 szt. (25 radnych + rezerwa) x 369 zł = 10 332 zł

2) Zakup interfejsu - 1 szt. - 1230 zł

3) Zakup sterownika - 1 szt. - 369 zł

4) Zakup dedykowanego oprogramowania - 1 szt. - 1230 zł

5) Zakup dedykowanego komputera przenośnego - 1 szt. - 3000 złCennik opracowany w oparciu o znalezioną przez Google ofertę firmy Actronix (http://www.actronix.pl/aparatura-do-glosowania-cyfrowego-ICVT3.php). Firm oferujących podobne rozwiązania na rynku jest sporo.


Całkowity koszt projektu: 13 16 161,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z konserwacją sprzętu (wymiana baterii) - 200 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 200,00 zł

Załączniki

  • actronix-oferta.png
  • rada-warszawy-przygotowanie-do-glosowania.jpg
  • rada-warszawy-wynik-glosowania-zbiorczy.jpg