Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-04-23 12:29:23
Powrót do projektu

50 drzew i 50 ławek na Starym Mokotowie

status: Zgłoszony


Chciałbym, aby Mokotów był bardziej zielony, a osoby starsze miały gdzie usiąść w drodze do sklepu, przychodni lub domu kultury. Dlatego proponuję posadzenie nowych drzew i ustawienie ławek. Drzewa uzupełniłyby szpalery dawniej istniejących alei na wybranych ulicach. Ławki proponuję rozstawić równomiernie po całym rejonie, tam gdzie potrzebują ich mieszkańcy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0201984643936160201984643936
szerokość geograficzna: 52.202652395068462026523950685

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

m.in. Kazimierzowska, Wiśniowa, Bałuckiego, Dąbrowskiego, Wołoska, Boboli, Batorego, al. Niepodległości

Istotne informacje o lokalizacjiuzupełnienie szpalerów drzew

na ul. Kazimierzowska, Wiśniowa, Bałuckiego, Dąbrowskiego, Wołoska, Boboli, Batorego, al. Niepodległości

postawienie ławek równomiernie na ulicach całego Starego Mokotowa


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy dróg publicznych, które są ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Projekt polega na posadzeniu 50 drzew, w miejscach, gdzie dawniej stały w alejach. Cześć z drzew obumarła i nie posadzono w ich miejscu nowych. Proponuję posadzenie brakujących drzew. Zgodnie ze "Standardami kształtowania zieleni Warszawy" (dostępne są na stronie http://zielona.um.warszawa.pl ) będą to gatunki rodzime pasujące do sąsiednich drzew, np. lipy na Kazimierzowskiej i wiśnie na Wiśniowej. Posadzenie drzew będzie w części przypadków wymagało usunięcia starych karp, co niestety powiększa koszty projektu. Drugim elementem projektu jest postawienie postawieniu 50 ławek. Brakuje ich szczególnie starszym osobom w drodze do sklepów, przychodzi i domu kultury. Proponuję postawienie 50 ławek z oparciami i podłokietnikami. Powinny one stanąć równomiernie na całym terenie Starego Mokotowa w okolicach sklepów i innych celów podróży osób starszych. Zgodnie ze "Standardami dostępności m. st. Warszawy" ławki powinny stać, co 50 metrów i projekt ma prowadzić do realizacji tego zapisu. Aby nie dochodziło do śmiecenia wokół ławek, przy większości z nich zostaną dodatkowo postawione kosze na śmieci. Szczegółowa lokalizacja drzew i ławek zostanie ustalona przez zarządców dróg w trakcie weryfikacji projektu. Osoby zainteresowanie postawieniem ich w konkretnych lokalizacjach proszę o ich podawanie w komentarzach pod projektem.


Uzasadnienie dla realizacji projektuDrzewa produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, obniżają latem temperaturę powietrza, pobierają wodę (przez to mniej jej spływa ulicami). Mają też walory estetyczne, co pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną ludzi. Dlatego warto, aby było ich jak najwięcej.

Ławki potrzebne są przede wszystkim osobom starszym, aby mogły samodzielnie chodzić po okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ich postawienie pozwoli na zachowanie zdrowia seniorów i pozwoli zachować więzi społeczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych50 drzew * 1500 zł = 75000 zł 50 ławek z oparciem i podłokietnikami * 1500 zł = 75000 zł 30 koszy na śmieci * 550 zł = 16500 zł

Ławki 50 x 3500 =175 000 zł

Oznakowanie – 500 zł

ogółem – 175 500,00 zł

(Wszystkie ceny zawierają koszty utrzymania. 10 000,00 zł)


Całkowity koszt projektu: 166 176 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące utrzymanie


Całkowity koszt eksploatacji: 3 1 000,00 zł

Załączniki