Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-04-24 11:20:24
Powrót do projektu
50

30 drzew i 50 30 ławek na Wierzbnie i Wyględowie

status: Zgłoszony


Chciałbym, aby Mokotów był bardziej zielony, a osoby starsze miały gdzie usiąść w drodze do sklepu, przychodni lub domu kultury. Dlatego proponuję posadzenie nowych drzew i ustawienie ławek. Drzewa uzupełniłyby szpalery dawniej istniejących alei na wybranych ulicach. Ławki proponuję rozstawić równomiernie po całym rejonie, tam gdzie potrzebują ich mieszkańcy.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Racjonalizacji, Samochodowa, Domaniewska, Woronicza, al. Niepodległości, Puławska

Istotne informacje o lokalizacji

uzupełnienie szpalerów drzew na m. in. ul. Racjonalizacji, Samochodowa, Domaniewska, Woronicza, al. Niepodległości, Puławska

postawienie ławek równomiernie na ulicach całego rejonu Wierzbno Wyględów


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ulic publicznych, które są ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Projekt polega na posadzeniu 50 30 drzew, w miejscach, gdzie dawniej stały w alejach. Cześć z drzew obumarła i nie posadzono w ich miejscu nowych. Proponuję posadzenie brakujących drzew. Zgodnie ze "Standardami kształtowania zieleni Warszawy" (dostępne są na stronie http://zielona.um.warszawa.pl ) będą to gatunki rodzime pasujące do sąsiednich drzew, np. lipy na Kazimierzowskiej i wiśnie na Wiśniowej. Posadzenie drzew będzie w części przypadków wymagało usunięcia starych karp, co niestety powiększa koszty projektu.Drugim elementem projektu jest postawienie ławek. Brakuje ich szczególnie starszym osobom w drodze do sklepów, przychodzi i domu kultury. Proponuję postawienie 50 30 ławek z oparciami i podłokietnikami. Powinny one stanąć równomiernie na całym terenie Starego Mokotowa w okolicach sklepów i innych celów podróży osób starszych. Zgodnie ze "Standardami dostępności m. st. Warszawy" ławki powinny stać, co 50 metrów i projekt ma prowadzić do realizacji tego zapisu. Aby nie dochodziło do śmiecenia wokół ławek, przy większości z nich zostaną dodatkowo postawione kosze na śmieci. Ponadto istniejące kosze na śmieci zostaną uzupełnione o pokrywki na zawiasach, aby ptaki nie rozrzucały śmieci.Szczegółowa lokalizacja drzew i ławek zostanie ustalona przez zarządców dróg w trakcie weryfikacji projektu. Osoby zainteresowanie postawieniem ich w konkretnych lokalizacjach proszę o ich podawanie w komentarzach pod projektem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza, obniżają latem temperaturę powietrza, pobierają wodę (przez to mniej jej spływa ulicami). Mają też walory estetyczne, co pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną ludzi. Dlatego warto, aby było ich jak najwięcej.Ławki potrzebne są przede wszystkim osobom starszym, aby mogły samodzielnie chodzić po okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ich postawienie pozwoli na zachowanie zdrowia seniorów i pozwoli zachować więzi społeczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych50 drzew * 1500 zł = 75000 zł 50 ławek z oparciem i podłokietnikami * 1500 zł = 75000 zł 30 koszy na śmieci * 550 zł = 16500

Drzewa 30x 1300 = 39000 zł

Ławki 30 x 3500 =105000 zł

Kosze 27 x 2500 = 67 500 zł

Oznakowanie – 2000 zł

ogółem – 213 500,00


Całkowity koszt projektu: 166 213 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące utrzymanie

Wszystkie ceny zawierają koszty utrzymania. 32400,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 3 00032 400,00 zł

Załączniki