Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 13:19:29
Powrót do projektu

Zielona Mediateka - nowoczesna wypożyczalnia książek, płyt, gier i filmów

status: Zgłoszony


Zakup lokalu, w którym utworzona zostanie Zielona Mediateka, czyli nowoczesna wypożyczalnia, w której możliwe będzie korzystanie ze zbiorów wyposażona w zbiory książek, płyt, gier czy filmów. Zielona Mediateka będzie pełniła również rolę domu kultury.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Wyjanem Wynajem lokalu na terenie Choszczówki.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z Zielonej Mediateki będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup lokalu, w którym będzie mieściła się Zielona Mediateka, czyli nowoczesna biblioteka, w której możliwe będzie wypożyczenie książek, płyt, gier czy filmów. Zielona Mediateka będzie również miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli prowadzić warsztaty, spotkania czy dyskusje. Raz w miesiącu w jednej z sal będą odbywały się projekcje filmowe.Ponadto w Mediatece będzie zatrudniony animator, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży. Będzie możliwość korzystania z gier planszowych. Mediateka będzie pełniła nie tylko funkcję klasycznej biblioteki. Będzie też miejscem spotkań mieszkańców. Swoim działaniem miałby przypominać z jednej strony bibliotekę ,,Mediateka - start i meta" działającą na Bielanach, a z drugiej ,,3 pokoje z kuchnią” zlokalizowane na Zielonej Białołęce.W mediatece prowadzone będą warsztaty krawieckie, kulinarne, językowe oraz spotkania Klubu Seniorów czy warsztaty fotografii klasycznej. Byłyby także świetlicą dostępną dla dzieci. Do Zielonej Mediateki będą mogli przyjść mieszkańcy, by napić się herbaty i porozmawiać. Jedna z sal będzie wyposażona w rzutnik.Zielona Mediateka będzie również lokalną galerią sztuki. Mieszkańcy będą mogli wystawiać w niej swoje prace artystyczne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecna biblioteka w Choszczówce zlokalizowana jest w nieogrzewanym budynku, w którym nie ma toalety i dostępu do wody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup lokalu o pow. całkowitej ok. 100 m² - 500 tys zł.

Remont i wyposażenie lokalu - 70 tys. zł

Program kulturalno-artystyczny - 25 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 595 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania, energii, remontów, doposażenia zbiorów.


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki