Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 13:14:22
Powrót do projektu

System inteligentnego oświetlenia (smart lighting) dla 5 plenerowych obiektów sportowych na Ursynowie

status: Zgłoszony


Wdrożenie inteligentnego systemu oświetlenia (smart lighting) na 5 plenerowych obiektach sportowych, automatycznie uruchamianego przez użytkowników przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfona. Obiekty: boiska przy Puszczyka, boisko w Parku Jana Pawła II, "Orlik" w Parku Przy Bażantarni oraz boiska do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy i przy Dembowskiego.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

1) boiska przy Puszczyka, 2) boisko w Parku Jana Pawła II, 3) "Orlik" w Parku Przy Bażantarni, 4) boiska do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy oraz 5) boiska do koszykówki przy Dembowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Obiekty sportowe należące do Dzielnicy Ursynów.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

System będzie dostępny dla wszystkich użytkowników obiektów, którzy posiadają smartfony z systemem Android lub iOS.


Pełny opis projektu

Obecnie ogólnodostępne, plenerowe, otwarte obiekty sportowe na Ursynowie są oświetlone w jeden z dwóch sposobów:

- albo stałym światłem uruchamianym po zmroku i działającym do określonej godziny

- albo światłem uruchamianym przez pracownika ochrony na życzenie użytkowników.



W ramach projektu proponuję zainstalowanie na 5 plenerowych, otwartych obiektach sportowych inteligentnego systemu sterowania oświetleniem (smart lighting), uruchamianego przez użytkowników za pomocą dedykowanej, bezpłatnej dla użytkowników aplikacji. Dzięki temu boiska będą oświetlone tylko wówczas, gdy będą użytkowane.



Ogólne zasady działania systemu:

- możliwość uruchamiania oświetlenia w okresie od zmierzchu do godziny 22.00 (ze względu na sąsiedztwo bloków mieszkalnych)

- jednorazowe uruchomienie oświetlenia na 30 minut z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 30-minutowe

- koszt oświetlenia pozostaje po stronie Urzędu Dzielnicy

- bezpłatna aplikacja dostępna minimum na platformy: Android, iOS .



Aplikacja może zawierać dodatkowe funkcjonalności, dostępne na stronie internetowej www.sport.ursynow.pl (np. mapę obiektów sportowych na Ursynowie)



Obiekty, na których zostanie zainstalowany system:

1) boiska przy Puszczyka,

2) boisko w Parku Jana Pawła II,

3) "Orlik" w Parku Przy Bażantarni,

4) boiska do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy

5) boiska do koszykówki przy Dembowskiego.



System powinien być skonstruowany w taki sposób, aby w przyszłości istniała łatwa możliwość jego skalowania na kolejne obiekt: już istniejące (np. siłownie plenerowe), nowe obiekty, obiekty prywatne (np. spółdzielcze place zabaw) oraz ogólnodostępne szkolne obiekty sportowe.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej na plenerowych obiektach sportowych należących do Dzielnicy Ursynów. Dzięki jego realizacji poprawi się również wizerunek Ursynowa jako dzielnicy korzystającej z nowych technologii oraz dbającej o ochronę środowiska.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Opracowanie dedykowanej aplikacji - 15000 zł

Instalacja systemu (instalacja urządzenia włączającego/wyłączającego oświetlenie w oparciu o transmisję GSM) (5 szt.) - 10000 zł

Tablice informacyjne przy boiskach (5 szt.) - 2500 zł



Należy podkreślić, że dołączanie kolejnych obiektów (ponad 5 wskazanych w projekcie) do systemu będzie powodowało relatywnie niższy koszt aplikacji.


Całkowity koszt projektu: 27 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja urządzeń - 1000 zł

Opłata GSM - 500 zł

Ewentualny upgrade oprogramowania - 2500 zł



Należy podkreślić, że projekt może generować oszczędności związane z mniejszym zużyciem energii elektrycznej na obiektach, na których obecnie światło jest włączone od zmierzchu do zmroku.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki