Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 16:48:22
Powrót do projektu

Kino samochodowe na Ursynowie

status: Zgłoszony


Letnie pokazy filmowe w kinie samochodowym

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

parkingi samochodowe

Istotne informacje o lokalizacjiParkingi samochodowe zlokalizowane na terenie Ursynowe, np. parking

Parking samochodowy przy ursynowskim ratuszu, parkingi przy centrach handlowych na Ursynowie.


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ursynowa.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada 3 pokazy filmowe w stworzonym na potrzeby realizacji projektu kinie samochodowym, które zostanie zlokalizowane na wynajętych parkingach np. przy centrach handlowych na terenie Ursynowa.

Kino obsługiwane będzie przez wyłonioną w konkursie firmę, która realizuje takie projekty.

Do obsługi projektu zastosowany zostanie duży ekran pneumatyczny o wymiarach 14m x 10m

Realizacja dźwięku nastąpi poprzez udostępnienie przez wykonawcę projektu, odpowiedniej częstotliwości radiowej, tak aby każdy z uczestników mógł w swoim samochodzie, za pomocą odbiornika radiowego, mieć dostęp do dźwięku.

Za ustawienie samochodów i porządek na terenie projekcji filmu , odpowiadać będzie ochrona.

Pokazy filmowe w letnim kinie samochodowym promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne i dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ursynowa.

Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy Ursynowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Letnie kino samochodowe to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w samochodzie z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Obsługa projektu ( ekran, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu ) 3 x 4600 zł

Promocja ( plakaty, ulotki, reklama w lokalnej prasie ) - 6000zł

Licencja filmowa 3 x 2000 zł

Ochrona 3 x 1000 zł

Wynajem parkingów np. pod centrum handlowym - 6000zł

Koordynator projektu - 5000zł


Całkowity koszt projektu: 39 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki