Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-03-22 13:32:22
Powrót do projektu

Kino samochodowe na Ursynowiepod chmurką

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Letnie pokazy filmowe w kinie samochodowym pod nazwa : KINO POD CHMURKĄ

- reazlizacja projektu pod Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b

- 3 projekcje filmowe
Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

parkingi samochodowe pod Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b

Istotne informacje o lokalizacji

Parking samochodowy przy ursynowskim ratuszu


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ursynowa.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada 3 pokazy filmowe w stworzonym na potrzeby realizacji projektu kinie samochodowymKinie pod chmurką, które zostanie zlokalizowane na wynajętych parkingach np. przy centrach handlowych na terenie Ursynowa.pod Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b

Kino obsługiwane będzie przez wyłonioną w konkursie firmę, która realizuje takie projektytaki projekt.

Do obsługi projektu zastosowany zostanie duży ekran pneumatyczny o wymiarach 14m x 10m Realizacja dźwięku nastąpi poprzez udostępnienie przez wykonawcę projektu, odpowiedniej częstotliwości radiowej, tak aby każdy z uczestników mógł w swoim samochodzie, za pomocą odbiornika radiowego, mieć dostęp do dźwięku. Za ustawienie samochodów i porządek na terenie projekcji filmu , odpowiadać będzie ochrona.

Pokazy filmowe w letnim kinie samochodowym promowane będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne i dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ursynowa.

Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy Ursynowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Letnie kino samochodowe to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w samochodzie plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Obsługa projektu ( ekran, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu ) 3 x 4600 zł

Promocja ( plakaty, ulotki, reklama w lokalnej prasie ) - 6000zł

Licencja filmowa 3 x 2000 zł

Ochrona 3 x 1000 zł Wynajem parkingów np. pod centrum handlowym

Infrastruktura sanitarna - 6000zł

Koordynator projektu - 5000zł


Całkowity koszt projektu: 39 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki