Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 20:39:22
Powrót do projektu

Bezpiecznie przy jeziorze Zgorzała

status: Zgłoszony


Wybudowaniu chodnika pomiędzy boiskiem a placem zabaw wzdłuż ulicy Kórnickiej z ustawieniem słupków ograniczających wjazd na chodnik przez samochody.

W projekcie zaplanowałam też stoły do tenisa stołowego i do szachów, rewitalizacja skwerku pomiędzy zbiornikami wodnymi, urządzenie do Street Workout, lampy solarne, tabliczki informacyjne nt. bytujących przy jeziorze ptaków i płazów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9966862201690679966862201691
szerokość geograficzna: 52.12333845068504123338450685

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ulica Kórnicka i ulica Dumki

Istotne informacje o lokalizacji

projekt zlokalizowany jest przy jeziorze Zgorzała


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren wokół jeziora Zgorzała jest terenem otwartym, dostępnym o każdej porze bez żadnych ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Kórnickiej, pomiędzy boiskiem do piłki nożnej, a placem zabaw.

Chodnik będzie wykonany z kostki brukowej, będzie miał wymiary 120m X 1,5m

Na chodniku zamontowane będą słupki ograniczające parkowanie na nim samochodów.

W projekcie też zaplanowałam ustawienie wzdłuż ścieżki przy jeziorze Zgorzała 3 betonowych stołów do tenisa stołowego, oraz 3 betonowe stoły z ławeczkami do szachów.

Do istniejącej siłowni zaplanowałam dołożenie przyrządu zwanego STREET WORKOUT.

Na placu zabaw i na siłowni zaplanowałam montaż 6 lamp solarnych.

Wzdłuż alejki biegnącej przy jeziorze Zgorzała zaplanowałam montaż tabliczek informujących o bytujących w tym miejscu ptakach i płazach.

W zaniedbanym skwerku pomiędzy zbiornikami wodnymi, zaplanowałam rewitalizację polegającą na stworzeniu mini parku. W założeniu jest posadzenie drzew i krzewów, ustawienie ławek, wyznaczenie ciągów pieszych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren wokół jeziora Zgorzała zmienia się z roku na rok dzięki projektom w budżecie partycypacyjnym.

Dlatego dołożenie elementów zaproponowanych przeze mnie w tym projekcie, jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo przebywających w tym miejscu mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Chodnik ze słupkami - 180m2 X 150zł = 27 000 zł

Stół do tenisa stołowego z montażem 3 x 5 500 zł = 16 500 zł

Stół do szachów z ławeczkami 3 x 5 000 zł = 15 000 zł

Przyrząd do Street Workoutu z montażem 55 000 zł

Lampy solarne na placu zabaw i siłowni 6 x 12 000 zł = 72 000 zł

Tabliczki informacyjne o mieszkających przy jeziorze żyjątkach 25 x 100 zł = 2 500 zł

Rewitalizacja skwerku pomiędzy zbiornikami:

- projekt 5000 zł

- drzewa 20 x 4000 zł = 80 000 zł

- krzewy 50 x 500 zł = 25 000 zł

- alejki 60m/b x 120 zł = 7200zł

wartość rewitalizacji:

117 200 zł


Całkowity koszt projektu: 305 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki