Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-28 15:12:28
Powrót do projektu

Nowe zagospodarowanie przy jez. Zgorzała: chodnik, szachy i ping-pong, street workout, lampy solarne, rewitalizacja skwerku.

status: Zgłoszony


Wybudowaniu chodnika pomiędzy boiskiem a placem zabaw wzdłuż ulicy Kórnickiej z ustawieniem słupków ograniczających wjazd na chodnik przez samochody.

W projekcie zaplanowałam też stoły do tenisa stołowego i do szachów, rewitalizacja skwerku pomiędzy zbiornikami wodnymi, urządzenie do Street Workout, lampy solarne, tabliczki informacyjne nt. bytujących przy jeziorze ptaków i płazów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9966862201691
szerokość geograficzna: 52.123338450685

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ulica Kórnicka i ulica Dumki

Istotne informacje o lokalizacji

projekt zlokalizowany jest przy jeziorze Zgorzała


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren wokół jeziora Zgorzała jest terenem otwartym, dostępnym o każdej porze bez żadnych ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Kórnickiej, pomiędzy boiskiem do piłki nożnej, a placem zabaw.

Chodnik będzie wykonany z kostki brukowej, będzie miał wymiary 170m x 1,5m

Na chodniku zamontowane będą słupki ograniczające parkowanie na nim samochodów.

W projekcie też zaplanowałam ustawienie wzdłuż ścieżki przy jeziorze Zgorzała 3 betonowych stołów do tenisa stołowego, oraz 3 betonowe stoły z ławeczkami do szachów.

Do istniejącej siłowni zaplanowałam dołożenie przyrządu zwanego STREET WORKOUT.

Na placu zabaw i na siłowni zaplanowałam montaż 6 lamp solarnych.

Wzdłuż alejki biegnącej przy jeziorze Zgorzała zaplanowałam montaż tabliczek informujących o bytujących w tym miejscu ptakach i płazach.

W zaniedbanym skwerku pomiędzy zbiornikami wodnymi, zaplanowałam rewitalizację polegającą na stworzeniu mini parku. W założeniu jest posadzenie drzew i krzewów, ustawienie ławek, wyznaczenie ciągów pieszych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren wokół jeziora Zgorzała zmienia się z roku na rok dzięki projektom w budżecie partycypacyjnym.

Dlatego dołożenie elementów zaproponowanych przeze mnie w tym projekcie, jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo przebywających w tym miejscu mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Chodnik ze słupkami (255 m2 x 250 zł = 63 750 zł; 96 szt. x 550 zł = 52 800 zł) = 116 550 zł

Stół do tenisa stołowego z montażem 3 x 5 500 zł = 16 500 zł

Stół do szachów z ławeczkami 3 x 5 000 zł = 15 000 zł

Przyrząd do Street Workoutu z montażem 55 000 zł

Lampy solarne na placu zabaw i siłowni 6 x 12 000 zł = 72 000 zł

Tabliczki informacyjne o mieszkających przy jeziorze żyjątkach 25 x 100 zł = 2 500 zł

Rewitalizacja skwerku pomiędzy zbiornikami:

- projekt 10 000 zł

- drzewa 20 x 4 000 zł = 80 000 zł

- krzewy 50 x 500 zł = 25 000 zł

- alejki 60 m.b. x 2 m x 150 zł = 18 000 zł

- ławki 5 szt. x 1 400 zł = 7 000 zł

Wartość rewitalizacji: 140 000 zł

----------------------------------------------

Wartość całkowita kosztorysu to 417 550 zł


Całkowity koszt projektu: 417 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, pielęgnacja roślinności, bieżące naprawy i konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 8 000,00 zł

Załączniki