dgoraj - zmiany z 2018-04-09 12:48:09
Powrót do projektu

"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja

status: Zgłoszony


Z dokarmianiem ptaków wiąże się duża odpowiedzialność, bo jeśli jest źle zorganizowane, może ptakom szkodzić bardziej niż głód i chłód. Projekt ma na celu wykłady w praskich przedszkolach dotyczące jak i czym dokarmiać ptaki, które pozostają na zimę oraz przekazanie dzieciom specjalnych kulek z ptasim pokarmem.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Przedszkola zlokalizowane w dzielnicy PRAGA - Północ

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt obejmie wszystkie praskie przedszkola. Tym samym jest skierowany do ogółu najmłodszych mieszkańców Pragi.


Pełny opis projektu

Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. Zimową porą możemy spotkać wróble, mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy, kwiczoły oraz ich kuzynów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać. Bez wsparcia ludzi, mniej doświadczone, stare bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse na przeżycie w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu. Dni są wówczas krótkie, a dostęp do pokarmu utrudniony, dlatego warto poznać zasady rozsądnego dokarmiania ptaków. Niestety podczas dokarmiania ptaków popełniamy wiele błędów, które często przynoszą więcej szkód niż pożytku. Dlatego istotne jest świadomy i mądry sposób doboru pokarmu i zasad obowiązujących przy dokarmianiu zimową porą. Dokarmianie ptaków pozwala na obserwację i bliskie poznanie zwierząt. Te edukacyjne zajęcie jest również źródłem ogromnej przyjemności, szczególnie jeśli zaangażujemy w nie najmłodszych. To również przykład dobrego uczynku i aktywnej ochrony przyrody, którą warto praktykować od najmłodszych lat.

Projekt zakłada cykl wykładów warsztatów we wszystkich praskich przedszkolach dotyczący problemów jak i czym dokarmiać ptaki oraz jak w inny sposób można pomóc im przetrwać zimę. Drugim elementem jest przekazanie dzieciom gotowych kulek pokarmowych oraz informacji ziarna słonecznika, z którego podczas warsztatów przygotują kulki pokarmowe, tym samym dzieci się dowiedzą w jaki sposób możemy sami stworzyć tego typu pokarm.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dokarmianie to nie tylko sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie wiedzy o ptakach, ich różnorodności oraz pięknie. Dorarmianie podczas zimy nie stwarza ryzyka, że przyzwyczają się one do pomocy przez cały rok ale istotne jest poznanie podstawowych zasad dotyczących dokarmiania. Dobór karmy nie może być przypadkowy. Mimo naszych dobrych chęci, wyrządzimy krzywdę zwierzętom, jeśli będziemy dokarmiać je np.spleśniałym chlebem. Takie dokarmianie to jedynie sposób na utylizację domowych odpadków, które coraz częściej staje się przyczyną konfliktów między władzami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zwolennikami karmienia ptaków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych13

15* przedszkoli w każdym dwa wykłady 4 warsztaty po 45 30 min. 13 x 75 15x4x80 zł= 975 zł Zakup kulek pokarmowych dla każdego przedszkolaka (400 kulek na przedszkole / 4 kulki na dziecko) .5200 x 1,30 zł = 6760 zł 4 800,00

Zakup ziarna słonecznika pakowanego po 10 kg/2 opakowania /jedno przedszkole: 2x30,00 zł x 15=900,00 zł

Całkowity koszt projektu: 5 700,00 zł

*liczba przedszkoli: 15 (przedszkole nr 186 ma Filię przy ul. Siedleckiej oraz przy ul. Wrzesińskiej jest budowane nowe przedszkole)


Całkowity koszt projektu: 5 700,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki