mdrabarek - zmiany z 2018-03-20 11:32:20
Powrót do projektu

Rodzinne warsztaty przyrodnicze po Sielcach.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Organizacja cyklu 6 plenerowych twórczych warsztatów edukacyjnych nt. fauny i flory Sielc. Ciekawa, kreatywna rozrywka dla całych rodzin. Warsztaty miałyby na celu zaprezentowanie w nietypowy sposób zwierząt mieszkających w okolicy oraz ciekawych roślin występujących na obszarze Sielc, a także twórczą, rozwijającą zabawę na świeżym powietrzu połączoną z integracją rodzinną oraz sąsiedzką.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Sielce

Istotne informacje o lokalizacji

Dokładna lokalizacja poszczególnych warsztatów zależała będzie od wyboru zwierząt i roślin, których dotyczyć będą zajęcia.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w warsztatach będzie otwarty. Obowiązywały będą zapisy, aby oszacować potrzebną ilość materiałów, ale nie będzie to wykluczało uczestnictwa osób, które np. zaciekawią się tematem przechodząc obok (decyzja zależeć będzie od prowadzącego). W razie większej liczby chętnych, niż ilość miejsc, odbędzie się losowanie uczestników spośród zgłoszonych osób.

Warsztaty będą kierowane głównie do rodzin mieszkających na Sielcach, ale jeśli znajdą się chętni, będzie możliwość wzięcia udziału przez każdego, kto będzie chciał poznać faunę i florę tej części Mokotowa.

Nie będzie konieczności zapisania się na cały cykl warsztatów - na każdych zajęciach mogą być obecne nowe osoby.


Pełny opis projektu

Organizacja cyklu warsztatów, podczas których mieszkańcy Sielc będą mogli w ciekawy i kreatywny sposób dowiedzieć się, jakie zwierzęta zamieszkują okolice, w której mieszkają, poznać ciekawostki na ich temat, dowiedzieć się jak obchodzić się z nimi, jak zachowywać w momencie spotkania z nimi.

Spotkania składały się będą z części edukacyjnej i twórczej, podczas której uczestnicy wykorzystywać będą zdobytą wiedzę.

Główne założenia warsztatów:

- W ramach wykonywania zadań, uczestnicy będą mieli okazję pracować indywidualnie i grupowo (interakcje z członkami rodziny oraz z innymi uczestnikami projektu). Świetna okazja do integracji rodzinnej i sąsiedzkiej.

- Będą stosowane różne techniki twórczej współpracy, wykorzystujące takie dziedziny sztuki jak muzyka, taniec, proste formy teatralne, drama, plastyka, książka itp.

- Materiały wykorzystywane podczas warsztatów będą w jak największym stopniu naturalne (również z recyklingu, przedmioty codziennego użytku) proste, minimalistyczne - mała ilość narzędzi i materiałów niezwykle pobudza kreatywność.Na początku konieczne będzie przeprowadzenie przez biologa inwentaryzacji sieleckiej fauny i flory. Analiza powstałej listy pozwoli na wybór konkretnych tematów zajęć, stworzenie scenariuszy i dobór miejsca na warsztaty.

Kluczem będą ciekawostki nt. poszczególnych zwierząt i roślin (konieczna współpraca animatora i biologa), a także znalezienie inspirującego punktu zaczepienia, który można wykorzystać do działań twórczych (np. kształt/budowa gniazda ptaka, które potem można stworzyć używając zaskakujących materiałów).Ilość warsztatów i czas trwania: 6 zajęć, trwających każde po max 2h, z czego o max 30 min. trwać będzie część edukacyjna, a pozostały czas poświęcony będzie warsztatom twórczym.Liczba uczestników: 20 osób/zajęcia (łącznie dzieci i dorośli).

Liczba prowadzących: 2

Grupa docelowa: mieszkańcy Sielc, rodziny (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy).

Miejsce warsztatów: plener, obszar Sielc; miejsca, w których spotkać można omawiane zwierzęta, miejsca występowania roślinności. W razie niepogody konieczne będzie zabezpieczenie lokalu, w którym będą mogły odbyć się warsztaty.

Termin: maj-wrzesień 2019 - kiedy dzień jest długi i ciepły.Formy promocji projektu:

- plakaty w punktach informacji kulturalnej na Sielcach (tablice Partnerstwa Moje Sielce), w przedszkolach, szkołach podstawowych, lokalnych miejscach publicznych związanych z edukacją, pracą twórczą, rozrywką (w zależności od uzyskanych zgód).

- informacja na stronie internetowej Partnerstwa (w budowie), FB projektu oraz profilach grup sąsiedzkich (Moje Sielce, Sąsiedzi SielceUrzędu m.st. W-wy.

- informacja w mediach społecznościowych - utworzenie wydarzenia na FB i udostępnianie go na profilach grup sąsiedzkich (Sąsiedzi Sielce, Sielecki Klub Mam) i stronach tematycznie związanych z Sielcami (np. Moje Sielce Dolny Mokotów) oraz grupami/stronami poruszającymi temat aktywnego rodzicielstwa i kreatywnego spędzania czasu z dziećmi (np. Mama w Warszawie - co ciekawego robić z dzieckiem w Stolicy).

- informacja na stronie internetowej Partnerstwa Moje Sielce (w budowie w 2018 r.).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Zaletą Sielc jest jej zielony charakter - duża ilość trawników, drzew, parków. Chodzi o pokazanie wielowymiarowości Sielc, spojrzenie na nie z innej perspektywy - zwierząt i roślin.

2. Przyroda jest integralną częścią tego obszaru. Potrzebna jest edukacja mieszkańców na temat tego cennego otoczenia - co się w nim konkretnie kryje. Skłoni to ich do traktowania jej z większym szacunkiem oraz dbania o nią. Ważne aby edukować społeczeństwo od samego początku, dlatego warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży.

3. Warsztaty wzbogacą ofertę kulturalną Sielc i uczynią dzielnicę bardziej atrakcyjną.

4. Zajęcia polegające na twórczej współpracy uczestników przyczynią się do integracji sąsiedzkiej i powiększania społeczności lokalnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zatrudnienie animatora 2 animatorów (stworzenie scenariusza zajęć we współpracy z biologiem oraz przeprowadzenie 12 h warsztatów): 1 2 500 zł

Przeprowadzenie analizy występujących gatunków zwierząt i roślin na terenie Sielc: 1 000 zł

Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów: 6x400= 2 400 zł

Promocja warsztatów - projekt i wydruk plakatów oraz ich uprzątnięcie po imprezie, promocja w internecie, mediach społecznościowych: 1 000 zł

Wynajem przestrzeni na warsztaty (opcjonalnie w razie niepogody): 12x30=360 zł
Całkowity koszt projektu: 6 7 260,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki