Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 20:30:22
Powrót do projektu

Jeszcze ciszej na Kępie Potockiej

status: Zgłoszony


Kontynuacja projektu wybranego w głosowaniu w 2016 roku - ustawienie ściany z ekologicznych paneli drewnianych obsadzonych pnączami na niewysokim wale ziemnym długości 100-150 metrów, wzdłuż Wisłostrady na przedłużeniu istniejącego wału ziemnego w kierunku południowym (na wysokości placu zabaw dla młodszych dzieci).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.991770266700779917702667008
szerokość geograficzna: 52.279336021611872793360216119

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Park Kępa Potocka, wzdłuż Wisłostrady

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek od istniejącego wału ziemnego w kierunku południowym na długości 100-150 metrów, na wysokości placu zabaw dla dzieci młodszych


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich, bez ograniczeń czasowych, na terenie publicznym


Pełny opis projektu

Ściana o długości 100-150 metrów i wysokości 1,5 m, wykonana z ekologicznego, naturalnego materiału (drewno) i posadowiona na wale ziemnym o wysokości podobnej do istniejącego obok odcinka wału. Przed ustawieniem ściany przeciwhałasowej należy usunąć niezbędną część krzewów i usypać w tym miejscu wał ziemny, na którym stanie ściana antyhałasowa. Trzeba uwzględnić dwa przejścia (chodniki) łączące park na Kępie Potockiej z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisłostrady. Po zakończeniu montażu ściany przeciwhałasowej należy po obu stronach posadzić pnącza, np. winobluszcz pięciolistny (sadzonki co około 2 m).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Kępa Potocka to popularne miejsce odpoczynku żoliborzan i mieszkańców innych dzielnic. Od wielu lat istnieje tu plac zabaw dla najmłodszych dzieci, a obok tor przeszkód dla rowerzystów. Miejsce przyciąga licznie rodziny z dziećmi i spacerowiczów. Niestety, w bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się hałaśliwa, ruchliwa arteria (Wisłostrada). Realizacja projektu poprawi komfort odpoczywających na Kępie Potockiej i mieszkańców bloków przy ulicy Gwiaździstej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wykonania projektu - kwota 5 000 zł

Panele ekranów akustycznych z drewna: 150 m x 1,5 m = 225 m2 x 500 zł = 58 800 zł

Wał ziemny o podstawie 2 m szerokości, wysokość 0,5 m, długość 150 m x 100 zł = 30 000 zł

Pnącza: 150 x 12 zł = 11 800 zł

Karczowanie krzewów: 240 m2 x 10 zł = 10 400 zł

Prace budowlane: 34 000 zł


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja pnączy (odchwaszczanie, podlewanie)

Konserwacja paneli

Usuwanie skutków ewentualnej dewastacji/zniszczeń


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki