Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2018-04-13 10:42:13
Powrót do projektu
jeszcze

Jeszcze ciszej na kępie potockiejKępie Potockiej

status: Trwa ocena


Kontynuacja projektu wybranego w głosowaniu w 2016 roku - ustawienie ściany z ekologicznych paneli drewnianych obsadzonych pnączami na istniejącym wale ziemnym na długości 100-150 metrów, wzdłuż Wisłostrady w kierunku południowym (na wysokości placu zabaw dla młodszych dzieci).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9917702667008
szerokość geograficzna: 52.2793360216119

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Park Kępa Potocka, wzdłuż Wisłostrady

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek od istniejącego wału ziemnego w kierunku południowym na długości 100-150 metrów, na wysokości placu zabaw dla dzieci młodszych - mapa z zaznaczoną lokalizacją projektu (na działce ewid. nr 4 z obrębu 7-01-04).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dostępny dla wszystkich, bez ograniczeń czasowych, na terenie publicznym


Pełny opis projektu

Ściana o długości 100-150 metrów i wysokości 2,5 m, wykonana z ekologicznego, naturalnego materiału (drewno) i posadowiona na istniejącym wale ziemnym. Przed ustawieniem ściany przeciwhałasowej należy usunąć niezbędną część krzewów. Trzeba uwzględnić dwa przejścia (chodniki) łączące park na Kępie Potockiej z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Wisłostrady. Po zakończeniu montażu ściany przeciwhałasowej należy po obu stronach posadzić pnącza, np. winobluszcz pięciolistny (sadzonki co około 2 m).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Park Kępa Potocka to popularne miejsce odpoczynku żoliborzan i mieszkańców innych dzielnic. Od wielu lat istnieje tu plac zabaw dla najmłodszych dzieci, a obok tor przeszkód dla rowerzystów. Miejsce przyciąga licznie rodziny z dziećmi i spacerowiczów. Niestety, w bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się hałaśliwa, ruchliwa arteria (Wisłostrada). Realizacja projektu poprawi komfort odpoczywających na Kępie Potockiej i mieszkańców bloków przy ulicy Gwiaździstej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wykonania projektu - kwota 12 000 zł

Panele ekranów akustycznych z drewna: 150 m x 2,5 m = 375 m² = 120 000 zł

Pnącza po obu stronach ekranu: 150 szt. = 30 000 zł

Karczowanie krzewów: 240 m² = 24 000 zł

Prace budowlane wraz z wykonaniem oznakowania graficznego: 64 000 zł


Całkowity koszt projektu: 250 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja pnączy (odchwaszczanie, podlewanie)

Konserwacja paneli

Usuwanie skutków ewentualnej dewastacji/zniszczeń


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki

  • mapa.pdf