Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2018-06-01 10:12:01
Powrót do projektu

Rowerowy Żoliborz - kontraruch na Sarbiewskiego, Próchnika i Filareckiej

status: Trwa ocenaZgłoszony


Dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na lokalnych ulicach jednokierunkowych.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ulice Filarecka, Próchnika, Sarbiewskiego ,

Istotne informacje o lokalizacji

Na całej długości ulic.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na wybranych jednokierunkowych ulicach lokalnych na Żoliborzu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Żoliborzu i dojazd do domu, a przy okazji zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.

Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych jest bezpieczne - kierowca i rowerzysta doskonale się widzą jadąc z przeciwnych kierunków, a szerokość roweru umożliwia bezpieczne minięcie się.

W poprzednich edycjach BP analogiczne projekty zostały wybrane i wdrożone w wielu dzielnicach Warszawy. W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80%. Rozwiązanie takie jest od dawna stosowane powszechnie także w polskich miastach, np. w 2017 roku kontraruch wprowadzono na pierwszych kilku ulicach Żoliborza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty z realizacji w terenie kontraruchu ruchu rowerowego – 76070 zł brutto

Projekt stałej i czasowej org. ruchu, nadzór autorski – 20 000 brutto

Nadzór inwestorski - 3500 zł brutto

Znak BP - 430 zł brutto

Razem = 100 000 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Malowanie oznakowania poziomego, naprawa znaków drogowych pionowych.

Koszt eksploatacji 2000,00 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki