Autor projektu - zmiany z 2018-04-13 15:04:13
Powrót do projektu

Zdrowie dla seniorów.

status: ZgłoszonyWycofany przez autora


Projekt ma na celu realizację zajęć grupowych dla seniorów w małych grupach (do 15 osób). Zajęcia zasługują na wyróżnienie, ponieważ stawiają na indywidualne podejście do uczestników przez ograniczenie ilości osób w grupie. Rehabilitacja, szczególnie dla kieszeni seniorskiej, to bardzo kosztowny wydatek. Nie sposób jednak wycenić jak wielkie korzyści przynosi.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Koncertowa 4

Istotne informacje o lokalizacji

Koncertowa 4


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia prowadzone będą przez magistra rehabilitacji. Najlepsze dla seniorów godziny zajęć to godziny przedpołudniowe. Projekt dostępny dla każdego ursynowskiego seniora w wieku powyżej 55 lat. Informacja o realizacji projektu rozmieszczona na terenie klubów seniora i przychodni lekarskich na pewno spowoduje duże zainteresowanie zajęciami. O udziale w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Głównym celem zadania jest podniesienie sprawności psychofizycznej osób powyżej 55 roku życia oraz uświadomienie potrzeby i kształtowania nawyku aktywności ruchowej poprzez zapewnienie dostępu do rekreacji i sportu. Zakres ćwiczeń jest dostosowany do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć.

Ćwiczenia mają na celu usprawnić fizycznie i wzmocnić cały aparat ruchowy, pobudzić organizm do prawidłowej pracy gospodarki hormonalnej , kształtować prawidłowe funkcje oddechowe. Zajęcia wzmacniająco-rozciągające o charakterze prozdrowotnym mają również na celu poprawę wydolności oraz uelastycznienie mięśni posturalnych jak również poprawę ukrwienia. Odpowiedni dobór ćwiczeń pomoże w rozciągnięciu przykurczonych w wyniku siedzącego trybu życia mięśni oraz wzmocnieniu więzadeł i stawów.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania zajęć 50 minut.

Prowadzone są przez magistra rehabilitacji, specjalistę w dziedzinie geriatrii oraz chorób kręgosłupa. Ograniczona do maksymalnie 15 osób liczba uczestników zajęć sprawia, że osoba prowadząca zajęcia będzie mogła poświęcić uwagę indywidualną każdemu uczestnikowi. Przystępując do zajęć uczestnicy wypełniają ankietę stanu zdrowia.

Ramowy program zajęć:

Zajęcia zaczynają się od dopasowanej do wieku rozgrzewki. Kolejne części zajęć opierają się na ćwiczeniach:

- rozciągających, rozluźniających i wzmacniających dla odcinka szyjnego kręgosłupa,

- rozciągających, rozluźniających i wzmacniających dla odcinka piersiowego kręgosłupa i obręczy kończyny górnej,

- rozciągających, rozluźniających i wzmacniających dla lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz obręczy kończyny dolnej,

- oddechowe, równoważne i inne.Zajęcia odbywają się przez cały rok w podziale na cztery kwartały. Na każdy z nich prowadzony jest oddzielny nabór. Co sprawia, że po trzech miesiącach gimnastyki rehabilitacyjnej z projektu będą mogły skorzystać nowi uczestnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W naszej dzielnicy zajęcia dla seniorów są w dużej mierze przepełnione. Na sali znajduje się bardzo duża liczba osób i podejście indywidualne do problemów danej osoby jest technicznie niemożliwe. Z uwagi na niskie świadczenia emerytalno - rentowe seniorów udział w prywatnych zajęciach gimnastyki jest poza zasięgiem. Zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej w małych grupach byłyby idealnym rozwiązaniem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt za zajęcia: 310 zł

W tym:

Koszty sali za zajęcia: 130 zł

Koszty prowadzącego rehabilitanta: 180 zł

Sugerowana ilość grup: dwie w każdym kwartale. Liczba zajęć w projekcie 40 zajęć zegarowych x 2 grupy. Razem 80 zajęć.


Całkowity koszt projektu: 24 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki