Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 13:43:29
Powrót do projektu

Zdziarska Skoro - skoro nie można mieć chodnika, to utwardzenie pobocza, wysypanie żwiru, płyty trawnikowe POMOCY. Pomocy!

status: Zgłoszony


Ul. Zdziarska to bardzo ruchliwy ciąg komunikacyjny, na którym dominują dzieci uczęszczające do szkoły. Z powodu braku chodnika piesi zmuszeni są poruszać się jezdnią. Potrzeba Potrzebne jest utwardzenia utwardzenie pobocza w jakikolwiek sposób, aby można było przejść nie wchodząc na ulicę. Jesli Jeśli nie można zbudować chodnika, to jakakolwiek inna forma utwardzenia pobocza drogi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0738694667816
szerokość geograficzna: 52.3424318097459

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Ul. Zdziarska po południowej stronie od ulicy Olesin w stronę ulicy Kroczewskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Rejon Zdziarska, Kroczewska, Zielona Białołęka,Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzystanie nieograniczone – najczęściej podczas drogi do szkoły, do pracy i droga powrotna.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu przedłużenie ciągu komunikacyjnego w stronę ulicy Kroczewskiej.

Projekt zakłada:

1. utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym łamanym i pospółką na długości 300 m od istniejącego chodnika w kierunku wschodnim

2. realizacja chodnika na długości 100 m od ul. Kroczewskiej w kierunku zachodnim.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzyskanie bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły a dorosłych do pracy, lekarza, sklepu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym łamanym i pospółką na długości 300 m od istniejącego chodnika w kierunku wschodnim

Realizacja chodnika na długości 100 m od ul. Kroczewskiej w kierunku zachodnim.

ientacyjny koszt utwardzenia pobocOrza : 300,0 m x 1,2 m = 360 m2 , 360 m2 x 250,0 zł = 90 000,00zł

Orientacyjny koszt budowy chodnika na nasypie : 100,0 m x 700, 0 zł = 70 000,00zł

Łączny koszt realizacji zadania: 160.000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 160 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • chodnik1.jpg
 • chodnik3.jpg
 • chodnik5.jpg
 • chodnik7.jpg
 • chodnik8.JPG
 • utwardzenie pobocza.jpg
 • utwardzenie pobocza destruktem.jpg
 • utwardzenie płytami betonowymi.jpg
 • utwardzenie pobocza płytami.JPG
 • umiejscowienie pobocza 455 m.PNG