Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2018-03-26 10:54:26
Powrót do projektu

Remont chodnika na Białobrzeskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada remont oraz budowę chodnika (w miejscu gdzie go nie ma) na ulicy Białobrzeskiej po stronie zachodniej pomiędzy numerami 1 a 9.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9690970182419
szerokość geograficzna: 52.2084942422578

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Białobrzeska od 1 do 9.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik znajduje się na terenie miejskim i jest w pełni ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

1) Remont chodnika na Białobrzeskiej pomiędzy numerami 1 i 3 oraz 7 i 9.

2) Budowę brakującego chodnika przed blokiem Białobrzeska 5 w taki sposób, żeby ominąć i zachować rosnące tam drzewo.

3) Wyniesienie wszystkich czterech dróg dojazdowych, przecinających ten ciąg pieszy, do poziomu chodnika żeby zapewnić równość nawierzchni na całej długości chodnika.

4) Remont chodników łączących chodnik wzdłuż bloków z chodnikiem znajdującym się przy samej jezdni (Białobrzeska 3 i 5).

5) Postawienie 8 koszy na śmieci wzdłuż remontowanego chodnika.

6) Postawienie 4 ławek przed budynkami o nr 3,5,7,9.Dokładnie rozmieszczenie obiektów znajduję się w załączniku graficznym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie chodnik przy ulicy Białobrzeskiej jest w bardzo złym stanie. W dodatku na wysokości Białobrzeskiej 5 urywa się co zmusza pieszych do chodzenia po drodze z trylinki. To duże utrudnienie dla osób z wózkami, osób niepełnosprawnych oraz starszych. Nowy chodnik zapewni komfortową możliwość poruszania się wszystkim pieszym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

560 metrów kwadratowych x 250 zł = 140.000

8 koszy x 250 = 2000 zł

4 ławki x 1000 zł = 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 140 146 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • drawing-2.png