slacek - zmiany z 2018-01-29 11:48:29
Powrót do projektu

Naturalny plac zabaw dla Chomiczówki

status: Zgłoszony


Budowa naturalnego placu zabaw na terenie osiedla Chomiczówka. Na terenie dzielnicy, jak i samego osiedla brakuje miejsc, w których dzieci, zarówno młodsze, jak i starsze mogłyby bawić się z naturą, uczyć się jej, przebywać w niej. Poniższy projekt jest propozycją stworzenia takiego miejsca. "Przyroda, zabawa, nauka"

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9155569077848
szerokość geograficzna: 52.2756035541879

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Bogusławskiego / ul. Rodziny Połanieckich

Istotne informacje o lokalizacji

Teren u zbiegu ulicy Bogusławskiego z Rodziny Połanieckich, działka miejska o nr 108 w obrębie 70-81-3 (mapa w załączeniu)


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • rodziny z dziećmi
 • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny plac zabaw otwarty 7 dni w tygodniu od rana do zmroku.


Pełny opis projektu

Coraz częściej, w różnych miejscach w Polsce i na świecie pojawiają się place zabaw, które wykorzystują istniejącą zieleń i ukształtowanie terenu oraz posiadają wkomponowane urządzenia, wykonane z naturalnych elementów, pozwalające dzieciom bawić się z naturą, uczyć się jej i przebywać w niej. Przebywanie dzieci na takim placu zabaw będzie pełniło rolę edukacyjną, a doświadczenia związane z tym miejscem zaprocentują poszanowaniem dla przyrody oraz wzrostem "naturalnego" zrozumienia praw w niej funkcjonujących. Proponuje się utworzenie placu zabaw, który zgodny będzie z zasadami wyznaczonymi przez m.st. Warszawę w poradniku pn. "Naturalne place zabaw", w tym zadbanie o utworzenie urozmaiconego ukształtowania terenu, zagospodarowanie roślinnością (w tym stworzenie szpaleru gęsto rosnących drzew, tj. bufora ewentualnego hałasu dla mieszkańców budynków R. Połanieckich 27 i 29, z uwzględnieniem norm nasłonecznienia), utworzenie miejsc występowania wody w dostępnej dla dzieci postaci, stworzenie warunków dogodnych dla występowania ptaków i małych zwierząt. Wykonanie inwestycji powinno być poprzedzone wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją zieleni i powinno obejmować dobór drzew i krzewów dla bezpiecznych i naturalnych placów zabaw. Elementem projektu jest konieczność uwzględnienia w dokumentacji projektowej różnorodnej roślinności (pod względem kolorystyki, wielkości oraz owoców) oraz wykorzystanie m.in.: Ajlantu gruczołkowatego, Forsycji, Kasztanowca białego, Wierzbę białą, Wierzbę wiciową (nadającą się na "żywe budowle"), Rdest Auberta, jarzębinę i dąb. Na terenie placu zabaw powinno wyróżnić się 3 strefy:

1. zieleni (załączniki 1-3): z uwzględnieniem wymienionej roślinności + altany, szałasy i labirynty;

2. wodną (załączniki 4-6): urządzenia przelewające wodę, młynki, studzienki z możliwością pompowania wody;

3. piaskową i drewnianych urządzeń zabawowych (załącznik 7-9): z górkami i muldami żwirowymi i piaskowymi oraz naturalnymi urządzeniami, piaskownicami i urządzeniami zabawowymi.

Każda ze stref wg uznania projektanta. Projekt uwzględnia: ławkę dla rodziców (z przewijakiem), ławki oraz słupy z kamerami (monitoring wizyjny) przed placem zabaw. Podłoże placu zabaw powinno być naturalne: trawa i piasek (bez mat poliuretanowych, przerostowych). Plac powinien mieć stonowaną kolorystykę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Naturalny plac zabaw ze względu na swój charakter sprzyja rozwiązaniom proekologicznym, zrównoważonemu rozwojowi i bioróżnorodności, jest miejscem idealnym dla edukacji ekologicznej. Dziecko uczy się - bawiąc. Poznaje zasady funkcjonowania w naturze, co na płaszczyźnie intuicyjnej znacznie ukształtuje i rozwinie je w rozumieniu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Dzieci najlepiej czują się na terenach dzikich, nieurządzonych (takie są często niebezpieczne) - takim placem zabaw przygotujemy dzieciom miejsce do wymarzonej zabawy, pamiętając jednak o bezpieczeństwie definiowanym w oparciu o polskie i europejskie normy. W Polsce i na świecie powstaje takich placów zabaw coraz więcej, pozwólmy na zaistnienie tego trendu na Bielanach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. projekt wykonawczy wraz z inwentaryzacją zieleni i 3 koncepcjami zagospodarowania terenu - 2000020 000,00 zł.

2. wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe z drewna modrzewiowego, dębowego lub robinii akacjowej, urządzenia zabawowe jak w załącznikach 1-10 - łącznie 20000020 0000,00 zł. (jest to pula środków na punkt nr 2., poprzedzona badaniem rynku, bowiem rodzaj oraz rozlokowanie konkretnych urządzeń zabawowych powinno wybrać się w oparciu o kompleksowy projekt wykonawczy (według uznania projektanta wykonującego dokumentację oraz wg 1 z 3 koncepcji zagospodarowania).

3. ogrodzenia ze sztachet drewnianych, obsadzonych pnącymi krzewami od strony wewnętrznej (rdest Auberta) - 5000050 000,00 zł.

4. zakup, posadzenie i pielęgnacja drzew (kasztanowce o pniach minimum 30-35 cm) oraz krzewów i roślinności wymienionej w opisie projektu - 5000050 000,00 zł.

5. zakup i montaż 8 lamp solarno-hybrydowych LED (bez konieczności podłączania do sieci elektroenergetycznej) - 6400064 000,00 zł.

6. montaż monitoringu wizyjnego (zasilanego solarnie, bez konieczności podłączania do sieci elektroenergetycznej) przed placem zabaw, w celu uniknięcia kradzieży roślinności, elementów wyposażenia oraz aktów wandalizmu: 2 słupy z 3 kamerami HD (razem 6 kamer) rejestrującymi obraz 360 stopni (rejestrator, kamery wizyjne z modułami wi-fi, magazyn pamięci, słupy) - 110000110 000,00 zł.

7. dwie ławki dla rodziców (z przewijakami) wkomponowane w plac zabaw również pod względem rodzaju drewna i koloru - 10000 10 000 zł.

8. podłączenie "wodnych" urządzeń zabawowych do sieci wodociągowej - 25000 25 000 zł.

9. 8 ławek, jako wyposażenie placu zabaw - 20000 20 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 549 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja zieleni, prace konserwacyjne przy monitoringu oraz oświetleniu, prace konserwacyjne ogrodzenia i urządzeń, woda (podłączenie do sieci wodociągowej) - ok. 10000,00 zł. / rok


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

 • załącznik_01.png
 • załącznik_02.png
 • załącznik_03.png
 • załącznik_04.png
 • załącznik_05.png
 • załącznik_06.png
 • załącznik_07.png
 • załącznik_08.jpg
 • załącznik_09.png
 • lokalizacja.png