Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 09:40:22
Powrót do projektu

Bezpieczna Kwitnąca - próg wyspowy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zainstalowanie progów wyspowych, dostosowanych do autobusów, przed przejściem dla pieszych na ulicy Kwitnącej, na wysokości adresu Conrada 15 (bank i przychodnia) oraz w drugiej lokalizacji, przy skrzyżowaniu Brązowniczej z Kwitnącą, nieopodal przystanku Głowackiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9211670157674239211670157674
szerokość geograficzna: 52.276142831716062761428317161

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ulica Kwitnąca

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Kwitnąca, przejście dla pieszych na wysokości adresu Conrada 15 (naprzeciwko banku)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest projektem dostępnym nieprzerwanie dla każdego uczestnika ruchu drogowego w ulicy Kwitnącej.


Pełny opis projektu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu w ulicy Kwitnącej projekt zakłada zainstalowanie progów wyspowych (takich jak w załączniku nr 1), dostosowanych do autobusów, przed przejściem dla pieszych na ulicy Kwitnącej, na wysokości adresu Conrada 15 (tuż przy banku) oraz w drugiej lokalizacji, przy skrzyżowaniu Brązowniczej z Kwitnącą, nieopodal przystanku Głowackiego (co do tej lokalizacji to powinna być ona oparta o projekt organizacji ruchu, czy progi powinny znajdować się bliżej przystanku Głowackiego czy też skrzyżowania Brązownicza/Kwitnąca lub przejścia dla pieszych na wysokości adresu Kwitnąca 15 - droga ta jest często uczęszczana przez dzieci idące do szkoły).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Kwitnąca, na swym prostym odcinku, od skrzyżowania ulicy Conrada do skrzyżowania z ulicą Księżycową, zachęca zmotoryzowanych uczestników ruchu do szybkiej jazdy, co w połączeniu z faktem, że ulica ta, przecinająca gęsto zaludnione osiedle, a zatem będąca często uczęszczana przez mieszkańców w obecnej formie nie jest wystarczająco bezpieczna. Progi wyspowe przed tym konkretnym przejściu (na wysokości adresu Conrada 15 - bank i przychodnia oraz przy skrzyżowaniu Brązownicza/Kwitnąca) spowodują, że ruch samochodów nieco wyhamuje w tym miejscu powodując zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i ich pewność w pierwszeństwie na pasach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zainstalowanie progu wyspowego – 2 500 zł.

Koszt zainstalowania w wybranej lokalizacji po 2 progi (przed i za przejściem) na każdy pas ruchu: 4 x 2 500 zł. = 10 000 zł.

Biorąc pod uwagę dwie lokalizacje = 20 000 zł.

Doliczając projekt organizacji ruchu (2500 zł.) wychodzi 22500 zł.


Całkowity koszt projektu: 10 00022 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Możliwa konserwacja progów: 500 zł./rok


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • załącznik_1.png