slacek - zmiany z 2018-04-13 10:49:13
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej

status: Zgłoszony


Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu wzdłuż ulicy Kwitnącej, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, poprzez doświetlenie lampami LED sześciu przejść dla pieszych wskazanych w załączniku nr 1.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9211069345474
szerokość geograficzna: 52.276101147034

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Kwitnąca

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy tylko pasa drogowego ulicy Kwitnącej (od skrzyżowania z ulicą Conrada do skrzyżowania z ulicą Księżycową). Ponumerowane przejścia dla pieszych, będące przedmiotem niniejszego projektu, wraz z odniesieniem do opisu projektu – znajdują się w załączniku nr 1.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest projektem inwestycyjnym, dostępnym nieprzerwanie dla każdego uczestnika ruchu drogowego w ulicy Kwitnącej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu wzdłuż ulicy Kwitnącej, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, poprzez doświetlenie lampami LED przejść dla pieszych (1. dwóch przejść dla pieszych na jezdni Kwitnącej, przy skrzyżowaniu z ulicą Conrada, czyli przejścia po SW i NE stronie skrzyżowania, 2. przejścia dla pieszych na wysokości adresu Conrada 15, 3. przejścia dla pieszych na wysokości adresu Kwitnąca 15, 4. przejścia dla pieszych na wysokości adresu Kwitnąca 11, 5. dwóch przejść dla pieszych na jezdni Kwitnącej, przy skrzyżowaniu z ul. Bogusławskiego, 6. przejścia dla pieszych na wysokości przystanku Głowackiego). Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane, aby doświetlało pieszego w strefie przejścia oraz w strefie dojścia do przejścia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Kwitnąca, po generalnym remoncie, nie jest odpowiednio doświetlona w miejscach przejść dla pieszych, a na swym prostym odcinku, od skrzyżowania ulicy Conrada do skrzyżowania z ulicą Księżycową, zachęca zmotoryzowanych uczestników ruchu do szybkiej jazdy, co w połączeniu z faktem, że ulica ta, przecinająca gęsto zaludnione osiedle, a zatem często uczęszczana przez mieszkańców powoduje, że w obecnej formie nie jest wystarczająco bezpieczna. Mieszkańcy skarżą się na słabe oświetlenie ulicy Kwitnącej. Skarżą się również na skrzyżowanie ulicy Conrada z Kwitnącą, która pomimo zainstalowanej sygnalizacji świetlnej jest bardzo słabo oświetlona, zwłaszcza wzdłuż jezdni ulicy Kwitnącej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Oświetlenie przejścia dla pieszych, na co składa się zakup i montaż oświetlenia LED oraz przyłączenia go do sieci energetycznej (2 słupy + 2 naświetlacze) – 40 000,00 zł.

- Koszt wykonania doświetlenia we wskazanych lokalizacjach: 8 x 40 000 zł. = - 320 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 320 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii, bieżąca konserwacja - 10 000,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • załącznik_1_Kwitnąca.png