slacek - zmiany z 2018-01-31 12:52:31
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach Conrada i Bogusławskiego

status: Zgłoszony Projekt zakłada zwiększenie


Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na ulicy Conrada oraz Bogusławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, poprzez doświetlenie lampami LED przejść dla pieszych. Ponumerowane przejścia dla pieszych, będące przedmiotem niniejszego projektu, wraz z odniesieniem do opisu projektu – znajdują się w załączniku nr 1.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.922946929931649229469299316
szerokość geograficzna: 52.2794605922603852794605922604

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ulica Conrada (na ul. Conrada 7

Projekt dotyczy tylko pasów drogowych ulic: Conrada oraz Bogusławskiego. Ponumerowane przejścia dla pieszych, będące przedmiotem niniejszego projektu, wraz z odniesieniem do opisu projektu – znajdują się w załączniku nr 1.

Istotne informacje o lokalizacji

.

Istotne informacje o lokalizacji

Na wysokości adresu Conrada 7 oraz ulica Bogusławskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Conrada oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Kwitnącą

)

Na wysokości adresu Conrada 7 oraz ulica Bogusławskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Conrada oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Kwitnącą. Projekt dotyczy tylko pasów drogowych ulic: Conrada oraz Bogusławskiego. Ponumerowane przejścia dla pieszych, będące przedmiotem niniejszego projektu, wraz z odniesieniem do opisu projektu – znajdują się w załączniku nr 1.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest projektem inwestycyjnym, dostępnym nieprzerwanie dla każdego uczestnika ruchu drogowego w ulicach Conrada i Bogusławskiego.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu wzdłuż ulic Conrada i Bogusławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, poprzez doświetlenie lampami LED przejść dla pieszych (1. przejścia dla pieszych na wysokości adresu Conrada 7, 2. przejścia dla pieszych na jezdni Bogusławskiego, przy skrzyżowaniu z Conrada, 3. przejścia dla pieszych na jezdni Bogusławskiego, przy skrzyżowaniu z Kwitnącą). Oświetlenie LED powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia oraz w strefie dojścia do przejścia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulice Bogusławskiego oraz Conrada (ze szczególnym uwzględnieniem tej drugiej) są arteriami przecinającymi gęsto zaludnione osiedle Chomiczówka, a wobec braku metra, tramwajów i rozsądnych alternatyw kołowej komunikacji zbiorowej w obrębie osiedla oraz faktem, że ta część dzielnicy Bielany stała się łącznikiem między miastem a „wylotówką” na Gdańsk, są one zdominowane przez ruch samochodów osobowych. Ulice te, we wskazanych w załączniku nr 1 lokalizacjach (Conrada na wysokości nr 7, oraz Bogusławskiego przy skrzyżowaniu z Conrada i Kwitnącą) są często uczęszczane przez mieszkańców, lecz nie są odpowiednio doświetlone, a co za tym idzie – nie są bezpieczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oświetlenie przejścia dla pieszych, na co składa się zakup i montaż oświetlenia LED oraz przyłączenia go do sieci energetycznej (2 słupy + 2 naświetlacze) – 40 000,00 zł.

Koszt wykonania doświetlenia we wskazanych lokalizacjach: 3 x 40 000 zł. = 120 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 120 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii, bieżąca konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • zał_1.jpg