wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2018-04-12 09:44:12
Powrót do projektu

Naukowa Zabawa - zajęcia dla dzieci i doposażenie sali do terapii integracji sensorycznej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami procesów integracji sensorycznej prowadzone pod opieką wykwalifikowanego terapeuty. Projekt zakłada również doposażenie sali przeznaczonej do terapii integracji sensorycznej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0558021068573
szerokość geograficzna: 52.175089693373241750896933732

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul.Barcelońska 8

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 307 im.Jana III Sobieskiego w Warszawie, przy ul.Barcelońskiej 8


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala do terapii sensorycznej będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Zajęcia będą się odbywać 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie pod opieką terapeuty przez cały rok szkolny z uwzględnieniem ferii, wakacji i dni wolnych od szkoły obowiązujących w SP nr 307. Informacja o możliwości korzystania z projektu będzie umieszczona na stronie internetowej placówki, Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz na terenie placówki i w miejscach widocznych dla jak największej liczby mieszkańców. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń dzieci z podobnymi problemami, uczestnicy zostaną wybrani drogą losowania.


Pełny opis projektu

Celem projektu są zajęcia z terapeutą przez cały rok szkolny dla dzieci o raz doposażenie sali do terapii sensorycznej. Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.jak reakcja mózgu na informacje otrzymywane z zewnątrz za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, słuchu, smaku czy dotyku. Nasze zachowanie jest kształtowane w swoich podstawach poprzez właściwą integrację sensoryczną.

Diagnozuje się coraz więcej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci kwalifikujące się do terapii mają widoczne problemy ze sprawnością. Przejawia się to np. problemem z rozwojem umiejętności takich jak huśtanie się , jazda na rowerze, samodzielne ubieranie się czy jedzenie. Mogą mieć trudności w pisaniu i rysowaniu, szybko się męczą szczególnie przy wykonywaniu precyzyjnych zadań przy biurku. Pewna grupa dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w wieku szkolnym niechętnie uczestniczy w ruchowych zabawach i grach grupowych. Podczas takich zabaw zużywają tak dużo energii próbując wyobrazić sobie jak poruszać się i zachowywać podczas gry, że nie zostaje im już jej zbyt dużo do zrozumienia niuansów tego w co grają i popełniają wiele pomyłek. W wieku szkolnym nadal widoczna jest wzmożona wrażliwość na niektóre bodźce sensoryczne takie jak jasne światło /świetlówki, jasne słońce/, ostre dźwięki /dzwonek szkolny, hałas na przerwie za oknem klasy, głos ,krzyk pani/, zapachy /perfumy, zapachy dochodzące z kuchni/, lekki dotyk /niespodziewany dotyk kolegi, nagłe niespodziewane pogłaskanie po głowie. Pomóc może dzieciom z takimi problemami terapia integracji sensorycznej, którą chcemy im umożliwić.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zależy nam na tym, aby nasze dzieci były sprawne, zdrowe i szczęśliwe. Jest szansa, żeby im pomóc. Nasza szkoła dysponuje salą do terapii sensorycznej. Dla dzieci z zaburzeniami percepcji jest to ogromna szansa, bowiem ich rodziców często nie stać na zajęcia w prywatnych placówkach. Każde dziecko ze wskazaniem do terapii SI powinno przynajmniej godzinę tygodniowo spędzić podczas zajęć na sali.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt godziny pracy nauczyciela 100 zł x 25 godzin tygodniowo x 38 tygodni 95.000,00zł

Koszt mediów 20 zł x 25 h x 38 tygodni 19.000 zł

Koszt doposażenia sali 5.000,00 zł

Całkowity koszt projektu 119.000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 119 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt utrzymania sali wynosi 19 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 19 000,00 zł

Załączniki