Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2018-01-29 14:53:29
Powrót do projektu

Polscy lotnicy na muralach – street art popularyzujący patronów ulic Okęcia.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada powstanie sześciu profesjonalnych, atrakcyjnych wizualnie murali na filarach wiaduktu na rondzie Jerzego Wojnara. Przedstawione zostaną postaci wybitnych polskich lotników, pionierów i teoretyków lotnictwa. Wybrane postaci to patroni okęckich ulic i wspomnianego ronda:

1. Jerzy Wojnar

2. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

3. Czesław Tański

4. Franciszek Hynek

5. Kazimierz Zarankiewicz

6. Stefan Drzewiecki

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.958219319582
szerokość geograficzna: 52.1901738469546

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Rondo Jerzego Wojnara (skrzyżowanie alei Krakowskiej i ulicy Franciszka Hynka)

Istotne informacje o lokalizacji

Murale powstaną na sześciu wybranych filarach wiaduktu na Rondzie Jerzego Wojnara.

Wiadukt jest obiektem podlegającym Zarządowi Dróg Miejskich.

By murale były jak najlepiej widoczne i dostępne, powinny być umieszczone na filarach przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych pod wiaduktem.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Murale dostępne będą dla wszystkich bez żadnych ograniczeń przez całą dobę. Z ich treścią zapoznać będą się mogli nie tylko piesi, ale również użytkownicy komunikacji miejskiej lub samochodów.


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje namalowanie sześciu murali na filarach wiaduktu na rondzie Jerzego Wojnara przez profesjonalnego wykonawcę. Pojedynczy mural składać się będzie z postaci lotnika (wynalazcy), elementu charakterystycznego dla jego sukcesu oraz tabliczki z imieniem i nazwiskiem namalowanej w stylu niebiesko-czerwonej tablicy z nazwą ulicy.Murale będą proste i zarazem atrakcyjne wizualnie. Technika wykonania postaci może być podobna do tej, w jakiej wykonano mural kpt. Pawła Lipowczana (zdjęcie w załączeniu). Elementami kolorowymi muralu mogą być tabliczka z imieniem i nazwiskiem oraz element charakterystyczny dla danej postaci.Rozmiar pojedynczego muralu wyniesie około 2 metrów szerokości i 3 metrów wysokości.Postaci wybrane do upamiętnienia muralami (patroni ulic i ronda na Okęciu):1. Jerzy Wojnar (1930-2005) - trzykrotny rekordzista świata w szybownictwie i agrolotnik2. Franciszek Żwirko (1895-1932) i Stanisław Wigura (1903-1932) - zwycięzcy zawodów lotniczych m. in. międzynarodowych zawodów Challenge odbywających się w Niemczech w 1932 roku na samolocie RWD-6 skonstruowanego przez Stanisława Wigurę (wraz ze Stanisławem Rogalskim i Jerzym Drzewieckim); na pamiątkę tego wydarzenia Święto Lotnictwa Polskiego jest obchodzone w dniu 28 sierpnia, czyli w rocznicę ich zwycięstwa; pochowani w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach3. Czesław Tański (1862-1942) - genialny konstruktor lotniczy, wynalazca i pionier szybownictwa, zwany "ojcem polskiego lotnictwa"4. Franciszek Hynek (1897-1958) - dwukrotny zwycięzca (wraz ze Zbigniewem Burzyńskim w 1933 r. oraz Władysławem Pomaskim w 1934 r.) zawodów balonowych w pucharze Gordona Bennetta5. Kazimierz Zarankiewicz (1902-1959) - profesor Politechniki Warszawskiej, teoretyk lotów kosmicznych, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego; pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach6. Stefan Drzewiecki (1844-1938) - inżynier, wynalazca (m.in. tunelu aerodynamicznego), pionier żeglugi podwodnej i lotnictwaDodatkowe założenia:

Zarządca będzie musiał być poinformowany z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania muralu ze wskazaniem jego wykonawcy.

Wykonanie prac powinno nastąpić na podstawie protokolarnego przekazania terenu wykonawcy spisanego z ZDM, zgodnie z obowiązującą w ZDM praktyką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Polskie lotnictwo ma bardzo bogatą historię, na jego rozwój wpływ miało wielu wybitnych konstruktorów, teoretyków, pilotów. Na Okęciu znajdują się ulice, których nazwy związane są z lotniczą historią tej części dzielnicy Włochy. Oprócz ulic jak np. Szybowcowa, Astronautów, Skrzydlata, upamiętniają one również wybitne osoby, m.in. kpt. Pawła Lipowczana, którego postać przedstawiona została już na muralu na Okęciu.Kolejnych sześć murali prezentujących siedmiu zasłużonych lotników, konstruktorów, teoretyków lotnictwa byłoby ich upamiętnieniem, podkreśleniem znaczenia ich osiągnięć, a zarazem niosłoby wielką wartość edukacyjną i przyczyniłoby się do wzrostu świadomości mieszkańców Okęcia oraz nasilenia lokalnego patriotyzmu.Ponadto byłoby to atrakcyjne wykorzystanie przestrzeni miejskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Założenia:

- koszt wykonania muralu = 300,00zł/m2

- 1 mural ma wymiary do 2m x 3m = 6m2

- wykonujemy 6 murali

- łączna powierzchnia murali: 6 x 6m2 = 36m2 (dla zaokrąglenia i pewnego zapasu liczymy 40m2)

- zabezpieczenie muralu przed graffiti = 50zł/m2Koszt namalowania muralu: 40m2 x 300,00zł = 12 000,00zł

Koszt zabezpieczenia przed graffiti: 40m2 x 50zł = 2 000,00złKoszt całkowity: 12 000zł + 2 000zł = 14 000zł


Całkowity koszt projektu: 14 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty likwidacji ewentualnych aktów wandalizmu lub ponownego zabezpieczania powierzchni muralu przed graffiti = do 50zł/m2.
Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

  • Kpt. Paweł Lipowczan - mural.jpg