j.lipka - zmiany z 2018-03-21 12:07:21
Powrót do projektu

WINDĄ W ŚWIAT KSIĄŻEK

status: Zgłoszony


Instalacja windy w budynku Biblioteki Niedźwiadek, która jest filią Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Keniga 14

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne dla osób korzystających zgodnie z instrukcją użytkowania w godzinach pracy biblioteki.


Pełny opis projektu

Projekt polega na zakupie urządzenia typu podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniu prac budowlanych i projektów niezbędnych dla realizacji projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Strome schody osobom starszym i matkom z małymi dziećmi w wózkach utrudniają, a osobom niepełnosprawnym uniemożliwiają korzystanie z zasobów biblioteki oraz udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w placówce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych 115000 PLN

projekt architektoniczno - budowlany 5000 PLN

prace budowalne 30000 PLN


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty:

energii,

bieżącej konserwacji i

przeglądów


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • podnosnik_pionowy_dla_osob_niepelnosprawnych_kali_b.jpg
  • 1667 Winda w świat ksiazek.pdf