j.lipka - zmiany z 2018-03-21 13:15:21
Powrót do projektu

MIKROKLIMAT NA NIEDŹWIADKU

status: Zgłoszony


Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ZAGŁOBY

Istotne informacje o lokalizacji

DEPTAK NA OSIEDLU NIEDŹWIADEK


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:

- budowie tężni solankowej

- uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni

- zainstalowaniu urządzenia do pomiaru jakości powietrza

- wymianie kloszy w lampach ulicznych

- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki, ławki wokół drzew


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką.

Badania potwierdzają właściwości lecznicze soli i dlatego stworzenie mikroklimatu solankowego będzie korzystnie wpływać na zwiększenie odporności organizmu.

Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego reitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie o nowe atrakcje (tężnia).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekt architektoniczny 10000 PLN

tężnia solankowa 250000 PLN

prace związane z rewitalizacją ciągu spacerowego 150000 PLN

zakup urządzenia do monitorowania jakości powietrza wraz z rocznym abonamentem 1800 PLN


Całkowity koszt projektu: 411 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to:

- konserwacja pompy wodnej, która transportuje solankę,

- koszt zrzutu solanki w okresie jesienno-zimowym,

- zakup solanki na uzupełnienie,

- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną

- abonament - monitoring powietrza


Całkowity koszt eksploatacji: 7 500,00 zł

Załączniki

 • krakow.jpg
 • legionowo.jpg
 • rymanow.jpg
 • DSC_0117.jpg
 • IMG_1672popr.jpg
 • 1835 Mikroklimat B1 wyslane.pdf