Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2018-03-22 13:30:22
Powrót do projektu

MIKROKLIMAT NA NIEDŹWIADKU

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ZAGŁOBY

Istotne informacje o lokalizacji

DEPTAK NA OSIEDLU NIEDŹWIADEK


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:

- budowie tężni solankowej - uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni - zainstalowaniu urządzenia do pomiaru jakości powietrza - wymianie kloszy w lampach ulicznych - ;

- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki, ławki wokół drzew;

- modernizacja nawierzchni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką. Badania potwierdzają właściwości lecznicze soli i dlatego stworzenie mikroklimatu solankowego będzie korzystnie wpływać na zwiększenie odporności organizmu.

Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego reitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie o nowe atrakcje (tężnia).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychprojekt architektoniczny 10000 PLN tężnia solankowa 250000 PLN prace związane z rewitalizacją ciągu spacerowego 150000 PLN zakup urządzenia do monitorowania jakości powietrza wraz z rocznym abonamentem 1800 PLN

- projekt architektoniczny 10 000 zł

- uporządkowanie i realizacja przeprojektowanej zieleni - 20 000 zł

- elementy małej architektury – 8 000 zł

- modernizacja nawierzchni o powierzchni około 3000 m2 - 150 000 zł

- nadzór autorski i inwestorski - 7000 zł

- promocja wykonanej rewitalizacji – 6000 zł

Razem: 201 000 zł


Całkowity koszt projektu: 201 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to:

- konserwacja pompy wodnej, która transportuje solankę, - koszt zrzutu solanki w okresie jesienno-zimowym, - zakup solanki na uzupełnienie, - opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną - abonament - monitoring powietrzautrzymanie czystości i porządku - 5000 zł

- akty wandalizmu - naprawy - 2500 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 500,00 zł

Załączniki

 • krakow.jpg
 • legionowo.jpg
 • rymanow.jpg
 • DSC_0117.jpg
 • IMG_1672popr.jpg
 • 1835 Mikroklimat B1 wyslane.pdf