Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2018-03-22 15:28:22
Powrót do projektu

MIKROKLIMAT NA NIEDŹWIADKU

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ZAGŁOBY

Istotne informacje o lokalizacji

DEPTAK NA OSIEDLU NIEDŹWIADEK


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:

- uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni;

- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki;

- modernizacja nawierzchni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką.

Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego reitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- projekt architektoniczny 10 000 zł

- uporządkowanie i realizacja przeprojektowanej zieleni - 20 000 zł

- elementy małej architektury – 8 000 zł

- modernizacja nawierzchni o powierzchni około 3000 m2 - 150 000 zł

- nadzór autorski i inwestorski - 7000 zł

- promocja wykonanej rewitalizacji – 6000 zł

- doposażenia siłowni plenerowej w nowe stanowiska do ćwiczeń i / lub elementy kurtyny wodnej lub/i elementy wodnego placu zabaw.

Razem: 201 500 000 zł


Całkowity koszt projektu: 201 500 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to:

- utrzymanie czystości i porządku - 5000 zł

- akty wandalizmu - naprawy - 2500 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 500,00 zł

Załączniki

 • krakow.jpg
 • legionowo.jpg
 • rymanow.jpg
 • DSC_0117.jpg
 • IMG_1672popr.jpg
 • 1835 Mikroklimat B1 wyslane.pdf