j.lipka - zmiany z 2018-05-28 15:38:28
Powrót do projektu

MIKROKLIMAT NA NIEDŹWIADKU

Mikroklimat na Niedźwiadku

status: Trwa ocenaZgłoszony


Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ZAGŁOBY

Istotne informacje o lokalizacji

DEPTAK NA OSIEDLU NIEDŹWIADEK


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zdrowie
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Rewitalizacja ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby polegająca na:

- uporządkowaniu i przeprojektowaniu zieleni;

- dodaniu mebli miejskich typu ławki, stoliki;

- modernizacja nawierzchni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ciąg spacerowo - pieszy jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców osiedla, ale i jego wizytówką.

Ponadto deptak nie był remontowany od dawna, wiele elementów nosi ślady zużycia. Ponadto jego reitalizacja doprowadzi do zwiększenia liczby osób, które z niego będą korzystać: zwiększenie liczby miejsc do siedzenia oraz poszerzenie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1 dokumentacja projektowa 10 000,00 zł

2 nadzór autorski i inwestorski 7 000,00 zł

3 promocja wykonanej rewitalizacji 6 000,00 zł

4 wymiana kloszy w lampach parkowych 4 000,00 zł

5 nowa nawierzchnia w siłowni dla dorosłych 75 000,00 zł

6 modernizacja elementów małej architektury na końcu pasażu przy ul. Keniga 15 000,00 zł

7 dosadzenia zieleni: drzew i krzewów 30 000,00 zł

8 dodanie i wymiana urządzeń do siłowni dla dorosłych 20 000,00 zł

9 ujednolicenie przestrzeni poprzez zastosowanie tego samego typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie 26 000,00 zł

10 przeprojektowanie i dobudowa nawierzchni w celu wykonania większej ilości miejsc do siedzenia 100 000,00 zł

RAZEM: 293 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 293 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to:

- utrzymanie czystości i porządku - 5000 zł

- akty wandalizmu - naprawy - 2500 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 500,00 zł

Załączniki

 • krakow.jpg
 • legionowo.jpg
 • rymanow.jpg
 • DSC_0117.jpg
 • IMG_1672popr.jpg