Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-17 11:50:17
Powrót do projektu

Dopieszczamy skwer między ulicami Cybisa i Arctowskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada ukończenie rekultywacji terenu zielonego między ulicami Cybisa i Arctowskiego - od siłowni plenerowej i placu zabaw w kierunku południowym. W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia zniszczonych asfaltowych alejek spacerowych u podnóża górki, dostawione nowe ławki i oświetlenie. Dodatkowo zostanie poprawione wejście na plac zabawa o strony szkoły.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0238435864448550238435864449
szerokość geograficzna: 52.154056754723121540567547231

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Zielony teren wewnątrz osiedla - między siłownią plenerową i placem zabaw dla dzieci na skwerze przy ul. Cybisa a ulicą ul. Arctowskiego

Istotne informacje o lokalizacji

Teren należy do m.st. Warszawy. Na sąsiadującym terenie był realizowany projekt z budżetu partycypacyjnego na 2016 rok - "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu."


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren jest otwarty, będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców przez 24 godziny na dobę przez cały rok.


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

1) wymiana nawierzchni zniszczonych alejek asfaltowych (na taką, jak w ramach projektu BP na 2016 rok - "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu.") przy zachowaniu ich charakterystycznych kolistych kształtów oaz w taki sposób, aby wyeliminować w przyszłości ewentualne przedepty

2) dodanie ok 10 metrów nowej alejki (obecny "przedept" między ciągiem pieszo-jezdnym a istniejącymi alejkami)

3) dodanie ok.4-5 metrów nowej alejki - wejściu przy połnocno-wschodnim wejściu na plac zabaw (obecnie wydeptany trawnik)

4) ustawienie 5 latarni (według wzoru, jak w ramach projektu BP na 2016 rok - "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu.") - tak, aby nie kolidowały ze zjazdem na sankach z górki (lokalizacja na załączonej mapce)

5) zabranie 5 starych, zniszczonych ławek i ustawienie 6 nowych ławek (według wzoru, jak w ramach projektu BP na 2016 rok - "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu.") (lokalizacja na załączonej mapce)

6) ustawienie 5 nowych koszy na śmiecie

7) odtworzenie trawnika w miejscach tego wymagających

8) ustawienie płotka chroniącego zieleń na całej długości wjazdu na parking przy sali gimnastycznej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren między ulicami Cybisa i Arctowskiego od niemal 40 lat służy rekreacji okolicznych mieszkańców. W ostatnich latach uległ dużym zmianom. Do istniejącego wcześniej placu zabaw dołączyły: ogrodzone boisko szkolne (I etap, planowany II etap). mini park, siłownia plenerowa i przyrządy do street workoutu. Niestety, cześć terenu w pobliżu górki znacznie odstaje od zrekultywowanych miejsc. Wymaga ona odświeżenia przy zachowaniu jej dotychczasowych funkcji: spacerowej (w lecie) oraz saneczkowej (w zimie). Realizacja projektu spowoduje, że cały teren między ulicami Cybisa i Arctwoskiego oraz ogrodzeniem boiska szkolnego będzie miał spójny, odnowiony charakter.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) nowe alejki (ok. 200 400 metrów kw.) - 30 120 000 zł

2) ustawienie 5 latarni - 35 000 zł

3) ustawienie 6 nowych ławek - 12 18 000 zł

4) ustawienie 5 nowych koszy na śmieci - 3 500 zł

5) odtworzenie trawnika w miejscach tego wymagających ( założenie 200 m2) - 4 400 zł

6) ustawienie płotka chroniącego zieleń (ok. 20 metrów) - 2 000 35 metrów) - 3 500 zł

7) opracowanie dokumentacji projektowej - 5 000 zł

8) oznakowanie informujące o realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego - 2 500


Całkowity koszt projektu: 85 100191 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt sprzątania terenu - 9000,00 zł

Koszt energii elektrycznej - 700,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 9 700,00 zł

Załączniki

  • skwer.png
  • skwer1.jpg
  • skwer2.jpg
  • skwer3.jpg