Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2018-04-11 12:00:11
Powrót do projektu

,,W Nauce Siła" - piknik naukowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Piknik naukowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijający zainteresowania naukowe z darmowym poczęstunkiem. Impreza będzie miała miejsce w majowy lub czerwcowy weekend, czas trwania to ok. 6 godzin, zakładana liczba uczestników to 400 dzieci i 100 osób dorosłych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.081781983375550817819833755
szerokość geograficzna: 52.249474050009662494740500097

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Ul. Paca 44

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa numer 72 im. Przyjaciół Grochowa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • nauka

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wydarzenie będzie bezpłatne i dostępne dla każdego mieszkańca. W projekcie planujemy wykorzystać infrastrukturę Szkoły oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, a także gazety Praga-Południe do umieszczenia plakatów oraz ulotek informujących o wydarzeniu. Ponadto informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.


Pełny opis projektu

Piknik edukacyjny, podczas którego dzieci, młodzież oraz dorośli będą poznawać różne dziedziny wiedzy przez zabawę. Chcemy zaprezentować następujące dziedziny wiedzy : chemię, fizykę, muzykę, matematykę, biologię, sport, geografię, historię, plastykę oraz nowe technologie. Uczestnicy w trakcie pikniku będą zdobywać pieczątki za wykonanie zadania przy każdym stanowisku naukowym. Po otrzymaniu 5 pieczątek otrzymują nagrodę. Każde stanowisko będzie przygotowane przez animatorów - uczniów i nauczycieli (wyznaczonych do danej dziedziny).Przy każdym stoisku będą 3 poziomy trudności zadań dla : dzieci do 7 roku życia, młodzieży do 18 roku życia oraz dla dorosłych).W czasie pikniku będzie zorganizowany bezpłatny poczęstunek wydawany za pomocą karnetów dostępnych przy wejściu. Piknik odbędzie się w wybrany majowy weekend w 2019 roku. Wydarzenie chcemy zorganizować we współpracy z Centrum Nauki Kopernik i Polskim Instytutem Lotnictwa. Pomysł na projekt powstał w ramach programu "Samorządna młodzież 2.0". Przygotowali go uczniowie SP 72.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Cele:

1.Rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci

2.Wspólne spędzanie czasu z rodzina i znajomymi

3.Integracja mieszkańców dzielnicy


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Materiały na potrzeby przygotowania stanowisk naukowych: 10 x 400 zł = 4000 zł Animatorzy 4 000 zł (biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, plastyczne, ceramiczne i inne)

Animatorzy Stanowisk (10 stanowisk) x 400 zł = 4 000 zł

Animatorzy czasu wolnego dla mniejszych dzieci 2000 zł Oprawa nagłośnieniowa 3000 zł3 animatorów (1h 150 zł) - 5 h = 2 250 zł

Oprawa nagłośnieniowa - zakupiony sprzęt nagłośnieniowy po projekcie zostanie na wyposażeniu Szkoły - ogólnodostępny dla wszystkich (głośniki aktywne, statywy, mikrofony, wzmacniacz) - 5 000 zł

Podesty sceniczne (pozostaną na wyposażeniu Szkoły) 6 szt po 1 000 zł = 6 000 zł

Katering dla obsługi i uczestników 5000 zł Prowadzący 1000 zł Nagrody 2000 zł( zimne i ciepłe napoje, poczęstunek słodki i słony, owoce, słodycze ze zdrowej kuchni, kuchnia mononuklearna) 5 000 zł

Prowadzący imprezę 1 000 zł

Nagrody , upominki w konkursach - 2 000 zł

Gadżety promocyjne - 2 000 zł

Promocja pikniku (projekt i druk materiałów promocyjnych, ogłoszenia w lokalnej prasie) - 2 000 zł


Całkowity koszt projektu: 17 00033 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki