Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-05 09:26:05
Powrót do projektu

Wysepki dla pieszych na ulicy Szczęśliwickiej

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje budowę trzech wysepek (azyli) na przejściach dla pieszych przez ulicę Szczęśliwicką. Dwóch na skrzyżowaniu z ulicą Kopińską, jednego przy skrzyżowaniu z ulicą Rokosowską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9722137451172
szerokość geograficzna: 52.217638461778

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Ulica Szczęśliwicka

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie usprawnieniem powszechnie dostępnej infrastruktury pieszej. Ma charakter ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje montaż azyli (wysepek) dla pieszych na trzech przejściach dla pieszych przy ulicy Szczęśliwickiej:- jednego azylu (wysepki) w pobliżu skrzyżowania ulicy Rokosowskiej i Szczęśliwickiej

- dwóch azyli (wysepek) przy przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Kopińskiej i Szczęśliwickiej.

Dodatkowo projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na północnym wlocie ul Kopińskiej poprzez uniemożliwienie parkowania w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Miejsca Dotychczasowe nielegalne miejsca postojowe usytuowane są zbyt blisko przejścia dla pieszych ograniczając widoczność. Zmiana jest konieczna i wynika z audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych przeprowadzonego przez ZDM. W miejscu korygowanej zatoki, zamiast nawierzchni betonowej, powstanie zieleń.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przy ulicy Szczęśliwickiej znajduje się wiele celów podróży. Wygodny i bezpieczny dostęp do instytucji edukacyjnych i placówek ochrony zdrowia jest istotny dla jakości życia mieszkańców. Azyle dla pieszych pomogą również w zapewnieniu bezpieczeństwa przy poruszaniu się mieszkańców. Tego rodzaju zmiany będą miały szczególne znaczenie dla dzieci, rodziców, osób niepełnosprawnych i starszych, którym znacząco ułatwią bezpieczne poruszanie się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Azyl dla pieszych 25 000 x 3 = 75 000 zł

Korekta zatoki i dodatkowa zieleń = 15 000 zł


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i konserwacja oznakowania i wysp


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • image4908.png
  • image4144.png