Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2018-04-12 10:50:12
Powrót do projektu

Mamy prawo parkować nie trując innych

status: Zgłoszony


Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, wykonanie chodnika, postawienie koszy na śmieci i ławek, montaż donic betonowych jak również nasadzenia zieleni.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9578478336334
szerokość geograficzna: 52.2738166374173

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Magiera

Istotne informacje o lokalizacji

Teren pomiędzy budynkami ul. Magiera 3 i ul. Magiera 5


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • kultura
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Każda osoba zamieszkała na tym terenie może korzystać z tych zmian. Większa liczba miejsc parkingowych ułatwi mieszkańcom postój a także zminimalizuje kłótnie i ciągłe wezwania straży miejskiej. Dochodzi często do awantur, uszkodzenia mienia (przebijane opony, porysowane auta), a także gróźb karalnych.


Pełny opis projektu

Stworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Magiera między budynkami Magiera 3 a Magiera 5 w miejscach trawnika w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo powstanie chodnik obok którego znajdować się będzie trawnik z nasadzeniami jak również betonowe donice i ławki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na tym osiedlu wciąż jest problem z zaparkowaniem samochodów. Brakuje miejsc i dlatego ludzie zastawiają się wzajemnie, stają w niedozwolonych miejscach utrudniając ruch i bezpieczeństwo pieszym. Na naszym osiedlu przybyło wiele samochodów z powodu nowo powstałych budynków na miejscu starego parkingu przy ul. Romaszewskiego. Samochodów przybywa. Na każdym fragmencie trawników leży pełno śmieci i niema kosza. Duże śmietniki są tylko na klucz lub kartę dla mieszkańców a małych nie ma wcale. Barierki na pasach maja służyć bezpieczeństwu ponieważ parkujące tam auta ograniczają widoczność.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie chodnika 15 000,00 zł

Miejsca postojowe 20 000,00 zł

Trawnik + nasadzenia 15 000,00 zł

Donice betonowe i kosze na śmieci 20 000,00 zł

Ławki 5 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki