Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-04-10 11:07:10
Powrót do projektu
Bezpieczne przejścia

Poprawa bezpieczeństwa - wyniesione przejście dla pieszych i przejazdy przejazd dla rowerzystów przy SobieskiegoSobieskiego/Kostrzewskiego

status: Zgłoszony


Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach przejściu dla pieszych i przejazdach przejeździe dla rowerzystów wzdłuż ul. Sobieskiego . Wloty lokalnych ulic podporządkowanych przy ul. Kostrzewskiego. Wlot lokalnej ulicy podporządkowanej bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione zostanie wyniesiony do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0392153263092
szerokość geograficzna: 52.1970662528823

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

przejścia przejście i przejazdy rowerowe przejazd rowerowy wzdłuż Sobieskiego przez : Kostrzewskiego i Gierymskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - non-stop.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejściach przejściu dla pieszych i przejazdach przejeździe dla rowerzystów . Wloty lokalnych ulic podporządkowanych wzdłuż Sobieskiego przez Kostrzewskiego. Wlot lokalnej ulicy podporządkowanej bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione zostanie wyniesiony do poziomu chodnika i drogi chodnika/drogi dla rowerów, zachowana zostanie też ciągłość nawierzchni. Dotyczy to przejść i przejazdów wzdłuż Sobieskiego przez Kostrzewskiego i Gierymskiego.Wyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.Wybrane zostały przejścia zostało przejście wzdłuż Sobieskiego ze względu na duże natężeniu ruchu - zarówno pieszego, jak i rowerowego. Obecne rozwiązania nie zapewniają bezpieczeństwa - na wszystkich przejazdach objętych projektem dochodziło w ostatnich latach do zdarzeń i wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, a na 3/4 również do najechań do pieszych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejść przejścia osobom mniej sprawnych ruchowo i poprawi jakość jednej z najpopularniejszych tras rowerowych w Warszawie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyniesienie przejść i przejazdów (+dokumentacja projektowa): średnio 60 tys. zł x 2 lokalizacje = 120 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 120 60 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • przyklady_wyniesione_przejscia.pdf
  • mapka_przejscia_m.png